Jak správně nastavit automatický kotel

Kvalitní spalování je základem pro správný chod kotle a udržení jeho dlouhé životnosti. Automatický kotel na pelety, tak jako každý kotel na tuhá paliva, potřebuje pro dobré spalování optimální přísun spalovacího vzduchu a kvalitní palivo, které je pro daný kotel určené. Palivo musí být do kotle dávkované v takovém množství, aby to odpovídalo maximálnímu výkonu kotle.

Jak správně nastavit automatický kotel

Jak seřídit nastavení automatického kotle?

Jak seřídit automatický kotel? V prvé řadě je nutné si uvědomit, že automatické kotle na pelety fungují v modulačním režimu. Nepracují tedy pouze na svůj maximální výkon, ale jsou schopné výkon snižovat dle aktuálního požadavku topného systému nebo požadavku na ohřev z pokojového termostatu. 

Pozor na max i min

Když tedy nastavujeme spalování, musíme jej nastavit

 • nejenom při maximálním výkonu
 • ale i při minimálním výkonu kotle. 

Stanovíme maximální dávkování a minimální dávkování paliva a tomu úměrné otáčky ventilátoru pro minimální a maximální výkon kotle. Mezi těmito stanovenými hranicemi se již dávkování a otáčky ventilátoru mění automaticky. 

 1. Manuální nastavení automatického kotle

U moderních automatických kotlů jde upravovat dávkování pelet a otáčky ventilátoru ručně. Při nastavování spalování platí stejná pravidla jako u každého obyčejného kotle na tuhá paliva

Jaká jsou základní pravidla?

 • Do kotle je potřeba dostat dostatečné množství vzduchu, aby bylo spalování kvalitní. 
 • Štiplavý zápach nebo tmavý kouř znamenají nedostatek spalovacího vzduchu. 
 • Čím více paliva (čím větší výkon kotle), tím vyšší množství vzduchu vzniklý plamen potřebuje.
 • Plamen nesmí kouřit. 

Kdy je vhodné navýšit otáčky ventilátoru?

 • Plamen má být žlutooranžový. Pokud ztmavne do tmavě červena, znamená to, že nemá dostatek vzduchu.  Pro nápravu je třeba navýšit otáčky ventilátoru, dokud se barva plamene nezmění na žlutooranžovou. 

Kdy je vhodné snížit otáčky ventilátoru?

 • Pokud je plamen světlý, agresivní a prská. Nadbytek spalovacího vzduchu má za následek padání pelet do popelníku. Tyto pelety se nestihnou spálit, protože je vysoké proudění vzduchu shodí do popelníku dřív, než shoří na popel. 
 1. Nastavení pomocí lambda sondy

Některé kotle taktéž umožňují automatickou korekci spalování pomocí lambda sondy. Ta v kotli měří zbytkový kyslík, který se nestihne spálit a uniká komínem pryč. 

Lambda sonda zbytkový kyslík detekuje a automaticky upravuje množství paliva a vzduchu, který jde do kotle tak, aby udržela zbytkový kyslík na požadovaných hodnotách. Tím se zajišťuje ideální spalování. 

Ideální hodnota zbytkového kyslíku se různí podle typu kotle. Většinou platí, že 

 • při maximálním výkonu kotle bývá zbytkový kyslík kolem 6 až 8 procent, 
 • při minimálním výkonu, kdy je plamen malý, bývá zbytkový kyslík 8 až 11 procent. 

Je dobré mít na paměti, že ani lambda sonda není stoprocentním ukazatelem. Není například schopná upravit spalování na základě typu používaných pelet. Pokud se na roštu tvoří usazeniny nebo spečený popel, často bývá na vině typ použitých pelet. 

Kdo poradí s nastavením?

Optimální nastavení spalování automatického kotle doporučujeme vždy konzultovat s instalatérem, který se na daný typ kotle specializuje a školí. Můžete také kontaktovat přímo výrobce kotle, který jistě poradí s nastavením, seřízením i případnými otázkami ohledně provozu automatického kotle. 

Pokud kotel udržíte v čistotě díky dobře nastavenému spalování a pravidelné údržbě, odvděčí se vám svým bezproblémovým chodem a dlouhou životností. 

 

Máte otázky k nastavení automatických kotlů Biopel?

Pište nám na e‑mailovou adresu servis@opop.cz