Expanzní nádoba u kotle: Proč je důležitá? A jak funguje?

Expanzní nádoba je důležitou součástí kotle. Slouží k vyrovnávání objemu kapaliny na základě teploty v topném systému. Přečtěte si, jak funguje, jaký typ vybrat, ale i jak správně natlakovat expanzní nádobu. 

Jak funguje expanzní nádoba?

Expanzní nádoba funguje na jednoduchém principu. Při vytápění vzniká tlak, který otopná soustava z velké části využije. Malé množství ale zůstává nevyužité. Například pro správné fungování kotle na dřevo je potřeba instalovat také akumulační nádrž, která obsahuje velké množství vody. Zahříváním se objem vody zvětšuje a s tím roste také tlak.

Pokud by totiž tlak příliš vzrostl, mohl by topnou soustavu poškodit. A zde přichází na řadu expanzní nádoba – ta totiž díky svým vlastnostem dokáže nadbytečný tlak zachytit. 

Expanzní nádoba ke kotli je rozdělená na dvě části membránou. Zatímco v jedné části se nachází plyn, druhá část vede k potrubí s kapalinou. Zahřátím se zvětšuje její objem, v důsledku čehož vzniká tlak na membránu. Vlivem toho se plyn stlačuje, čímž dochází k požadovanému vyrovnání tlaku v celém systému. 

Otevřená nebo uzavřená?

Dříve se vyráběly především otevřené expanzní nádoby  – s umístěním na nejvyšším bodě celé topné soustavy. Tlak nádoby se vyrovnával přirozeně a odpovídal rozdílu mezi nejnižší a nejvyšší úrovni vody v systému. Bylo ale potřeba myslet na pravidelnou kontrolu vody, aby její úroveň neklesla až příliš.

TIP: V mnoha domech však stále staré otopné soustavy s otevřenou expanzní nádobou fungují. Většinou je majitelé využívají tak dlouho, dokud není důvod provést větší rekonstrukci nebo celkovou výměnu otopného systému. Dobrou příležitostí jsou právě probíhající výměny starých, neekologických kotlů 1. a 2. emisní třídy za nové kotle

V dnešní době už se instalují výhradně uzavřené expanzní nádoby s ventilem. Nádoba má válcový tvar, je vyrobená z kvalitní oceli a rozdělená na dvě části. To zajišťuje její správné a bezpečné fungování. 

V uzavřených soustavách je vyšší tlak vody než v soustavách s otevřenými expanzními nádobami. Z toho důvodu na nich musí být vždy pojistný ventil. V případě, že by expanzní nádoba přestala správně fungovat, mohlo by dojít k nadměrnému zvýšení tlaku a následně ke zničení otopné soustavy. 

Expanzní nádobu můžete umístit na vratné potrubí. O tom, kam nádobu vložíte, rozhoduje jeden hlavní faktor. Membránu, kterou najdete v nádobě, byste neměli vystavit teplotě vyšší než 70 °C.

Jak vybrat expanzní nádobu?

Při výběru myslete na to, že velikost expanzní nádoby musí být přizpůsobená typu kotle. Zpravidla ale platí, že čím větší množství vody soustava obsahuje, tím větší objem nádoby byste měli zvolit. 

A jak velkou expanzní nádobu vybrat? Pro výběr správné expanzní nádoby je třeba znát hned několik parametrů – statickou výšku, typ otopného tělesa a jeho výkonu a maximální objem vody při různých teplotních provozních podmínkách. Výpočet je ale složitý, a tak je lepší nechat volbu na odborníkovi. 

Nechte si vše zkontrolovat

U každé expanzní nádoby je třeba zajistit jednou za rok odbornou prohlídku. Kontrolu a případné nastavení tlaku může provádět jen technik, který k tomu má odpovídající oprávnění.

Jak správně nafouknout expanzní nádobu?

Pokud chcete zajistit dlouhou životnost expanzní nádoby, myslete na pravidelný servis pomocí zkušebního tlakoměru. A to alespoň jednou ročně. 

Nezapomeňte, že je nutné nádobu od topné soustavy při kontrole vždy odpojit. A také odpustit vodu z expanzomatu – tlakové nádoby. Následně je třeba odšroubovat krytku a změřit tlak v expanzní nádobě. To snadno uděláte pomocí tlakoměru. V případě potřeby dotlakujte nádobu na stanovenou hodnotu. Pak už jen stačí našroubovat krytku zpět. Natlakování expanzní nádoby je důležité pro její správnou funkčnost.