Potřebujete provést revizi kotle a nevíte, na koho se obrátit?

Povinné revize kotlů na tuhá paliva přinesl zákon o ochraně ovzduší z roku 2012. Každý kotel na tuhá paliva napojený na teplovodní soustavu ústředního vytápění musí od roku 2016 a následně každé tři roky projít kontrolou technického stavu a provozu

Nařízení se týká všech kotlů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10 kW až 300 kW. Každé tři roky je potom nutné revizi kotle zopakovat.

Jak probíhá revize kotle na tuhá paliva?

První kontrolu kotle je potřeba udělat hned po jeho instalaci. Podle zákona o ochraně ovzduší může revizi provést pouze odborně způsobilá osoba. Jde o technika, který je proškolený přímo výrobcem konkrétního kotle, který máte doma. Výrobce uděluje reviznímu technikovi oprávnění k instalaci a údržbě kotlů. Při kontrole se technik zaměřuje na celkový stav kotle, spalovací komoru, hořák a další součásti. 

Jak často musím objednat revizi kotle?

Povinnou revizi kotle na pevná paliva potřebujete každé 3 roky a při případné kontrole musíte předložit platné potvrzení o provedení revize. Zkontrolovat vás mohou úředníci z městského nebo obecního úřadu. Pokud nebudete mít revizi kotle v pořádku, čeká vás jako provozovatele postih až do výše 20 tisíc korun.

Zákonná povinnost se týká také kotlů, které slouží k vytápění rekreačních objektů, chat a chalup.

Jak se pohybuje cena revize kotle?

Ministerstvo životního prostředí připravilo cenový rámec pro revize kotle na tuhá paliva. Cena, kterou vám technik nakonec naúčtuje, ale může být i vyšší. 

Revize kotle – cena, se kterou můžete přibližně počítat:

  • 1 585 Kč bez DPH pro starší typy kotlů bez řídicí jednotky 
  • 1 848 Kč bez DPH pro moderní kotle, automatické kotle s řídicí jednotkou

Nejsnazší cesta, jak najít nejbližšího proškoleného technika, je přes databázi, kterou provozuje Ministerstvo životního prostředí.

Pokud databáze nefunguje, nebo chcete poradit přímo od nás, vyplňte nám formulář výše.