Potřebujete provést revizi kotle a nevíte, na koho se obrátit?

Zajímá vás, kolik stojí revize kotle a jak často ji musíte zajistit?

Povinné revize kotlů na tuhá paliva přinesl zákon o ochraně ovzduší z roku 2012. Každý kotel na tuhá paliva napojený na teplovodní soustavu ústředního vytápění musí od roku 2016 a následně každé tři roky projít kontrolou technického stavu a provozu

Nařízení se týká všech kotlů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10 kW až 300 kW. Každé tři roky je potom nutné revizi kotle zopakovat.

Souhrnou databázi revizních techniků kotlů na tuhá paliva naleznete na následujícím odkaze:

Databáze odborně způsobilých osob — IPO OZO (mzp.cz)

Jak probíhá revize kotle na tuhá paliva?

První kontrolu kotle je potřeba udělat do tří let od jeho instalace. Podle zákona o ochraně ovzduší může revizi provést pouze odborně způsobilá osoba. Jde o technika, který je proškolený přímo výrobcem konkrétního kotle, který máte doma. 

Výrobce uděluje reviznímu technikovi oprávnění k instalaci a údržbě kotlů. Při kontrole se technik zaměřuje na celkový stav kotle, spalovací komoru, hořák a další součásti. 

 

Jak často musím objednat revizi kotle?

Povinnou revizi kotle na pevná paliva potřebujete každé 3 roky a při případné kontrole musíte předložit platné potvrzení o provedení revize. Zkontrolovat vás mohou úředníci z městského nebo obecního úřadu. Pokud nebudete mít revizi kotle v pořádku, čeká vás jako provozovatele postih až do výše 20 tisíc korun.

Zákonná povinnost se týká také kotlů, které slouží k vytápění rekreačních objektů, chat a chalup.

Jak se pohybuje cena povinné revize kotlů na tuhá paliva?

Ministerstvo životního prostředí připravilo cenový rámec pro revize kotle na pevná paliva. Cena, kterou vám technik nakonec naúčtuje, ale může být i vyšší. 

Revize kotle – cena, se kterou můžete přibližně počítat:

  • 1 585 Kč bez DPH pro starší typy kotlů bez řídicí jednotky 
  • 1 848 Kč bez DPH pro moderní kotle, automatické kotle s řídicí jednotkou

Nejsnazší cesta, jak najít nejbližšího proškoleného technika, je přes databázi, kterou provozuje Ministerstvo životního prostředí.

Pokud databáze nefunguje, nebo chcete poradit přímo od nás, vyplňte nám formulář výše.

Nezapomeňte ani na pravidelné kontroly

I když máte platnou revizi na kotel, doporučujeme vám pravidelné servisní kontroly. Pečlivou pozornost byste měli věnovat také stavu spalinové cesty. Několikrát do roka je vhodné provést čištění a jednou za rok pozvat kominíka, který provede kontrolu spalinové cesty (pro spotřebiče nad 50 kW dvakrát ročně). 

Tato kontrola komína je povinná a vyžadují ji například pojišťovny, pokud mají vyplatit peníze za vzniklou škodní událost. Proto si vystavenou zprávu o provedení kontroly a čistění spalinové cesty dobře uschovejte. Kontrola spalinových cest je nutná, i pokud používáte krb, kamna na dřevo nebo peletová kamna.

Pokud kontrolu komína na svém domě nebo chatě nezajistíte, hrozí vám pokuta až ve výši 10 000 tisíc korun.

A kdy je nejlepší doba na objednání kominíka? Ideálně na jaře nebo v létě. Tradičně se čekací doba prodlužuje od září a nejvíc práce mají kominíci v říjnu a v listopadu.

Revize kotle nerovná se revize spalinové cesty

Zatímco revizi kotle na tuhá paliva provádí výrobcem vyškolený technik, na revizi spalinové cesty potřebujete vyškoleného kominíka.

Kdy budete potřebovat jeho služby a potřebné razítko na potvrzení o provedené revizi spalinové cesty?

Situací je hned několik a jsou popsané v zákoně. Mezi ty nejčastější patří:

  • před uvedením nové spalinové cesty do provozu
  • před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty
  • při změně druhu paliva 
  • při výměně kotle či kamen za jiný typ
  • po stavební úpravě komínu