Pro efektivnější vytápění nezapomeňte na akumulační nádobu

Kotle, do kterých se přikládá ručně, potřebují ke správnému fungování připojený zásobník na vodu, který pojme a uchová přebytečné teplo. Používá se název akumulační nádoba nebo nádrž. Poradíme vám, jak vybrat a používat akumulační nádrž ke kotli na dřevo nebo na uhlí.

Zatímco automatický kotel na pelety samočinně upravuje svůj aktuální výkon, kotel na dřevo potřebuje přebytečnou ohřátou vodu někam uložit. K tomu slouží připojená akumulační nádrž s izolací, kam se odvádí nadbytečné teplo. 

Využívání přebytečné teplé vody pomáhá snížit náklady za vytápění. Akumulace přebytečného tepla vám zajistí, že vytápění domu probíhá bez přerušení, i když zrovna nemáte přiloženo. Kotel s připojenou akumulační nádrží lépe hospodaří s vytvořeným teplem a optimalizuje průběh vytápění.

Jak funguje akumulační nádrž na teplou vodu

V topném systému funguje jako zásobník, v němž se ukládá vytvořená tepelná energie pro pozdější využití. Ohřátá voda, která v dané chvíli není potřeba, tak nepřichází nazmar. Jednoduše se k vytápění domu využije až za několik hodin.

Voda, která se ohřála při provozu kotle na pevná paliva, vydrží při správně zvolené velikosti akumulační nádoby teplá po mnoho hodin (obvykle 24 hodin). Díky tomu ji můžete použít na přitápění i ve chvíli, kdy kotel netopí. Překlenete tak dobu přes noc, nebo když není během dne doma nikdo, kdo by přiložil.

I když v kotli není dostatek paliva, teplá voda z akumulační nádoby zajistí probíhající vytápění

Akumulační nádrž můžete propojit s klasickými radiátory (vysoká teplota topné vody) i podlahovým vytápěním (nižší teplota topné vody).

Jak topit s akumulační nádrží

Akumulační nádrž umožňuje zajistit v domě setrvalý tepelný komfort a zároveň efektivní provoz kotle. Výhodou je, že vytápění pokračuje, i když je kotel na ruční přikládání vyhaslý nebo dohořívá. 

Akumulační nádrž se zapojuje jako součást topného okruhu. „Naše zplynovací kotle na dřevo ovládá chytrá řídicí jednotka, která umí řídit také chod akumulační nádoby. Je propojená s teplotním čidlem umístěným v nádobě,“ vysvětluje Ing. Roman Boczek ze společnosti OPOP. 

Díky tomu ušetříte za ovládání pro nadřazené moduly. „Řídicí jednotka kotle ovládá všechna čerpadla, směšovací ventil, akumulační nádobu i otáčky odtahového ventilátoru,“ dodává Ing. Boczek. 

Efektivní využívání paliva i ohřáté vody

Připojení akumulační nádrže vám umožní spálit všechno naložené palivo při maximální účinnosti a výkonu kotle. Díky tomu spotřebujete méně paliva než v případě, kdy odpovídající akumulační nádobu nemáte.

4 hlavní výhody vytápění kotlem a připojenou nádrží

  • úspora času stráveného v kotelně
  • nižší spotřeba paliva
  • vyšší životnost kotle a komínu 
  • pohodlné vytápění a méně přikládání
kotel na dřevo

Izolace akumulační nádrže

Nádrže z ocelového plechu mívají tvar válce. Teplota vody v akumulační nádobě zůstává vysoká díky izolační vrstvě, která zabraňuje tepelným ztrátám. Voda sice postupně chladne, ale tepelný komfort dokáže zajistit ještě dlouhé hodiny.

Jako izolace se využívá minerální vata, polyuretanová pěna, molitan, kaučuk nebo jiné moderní materiály. Můžete se setkat s variantou, že se část izolace dá odejmout (opláštění se zipem). Tloušťka izolace akumulační nádoby se pohybuje obvykle mezi 8 nebo 10 centimetry.

Akumulační nádrž by měla stát co nejblíže u kotle, kvůli minimalizaci tepelných ztrát ideálně hned vedle něj. Aby měla nádrž co nejdelší životnost, umístěte ji v prostředí bez vlhkosti (v technické místnosti, sklepě, kotelně nebo vytápěné garáži). Vyplatí se také antikorozní vrstva na vnitřní straně nádrže. 

Jak velkou akumulační nádrž potřebujete?

Výběr a zapojení akumulační nádrže je nejlepší zkonzultovat s topenářem nebo s projektantem topného systému. Pro správné fungování je totiž nezbytné vybrat odpovídající objem. V Česku patří mezi nejprodávanější akumulační nádoba s objemem 800 až 1 000 litrů.

Stejně jako při volbě vhodného výkonu kotle je nutné brát v potaz objem vody v topném systému a výkon kotle. Vzhledem k velikosti prostoru je nezbytné zkontrolovat i výšku a šířku nádoby, aby se vešla do určené místnosti i vchodových dveří. Je možné použít i více propojených nádrží.

Pro orientační představu o potřebném objemu nádrže můžete vyjít z výkonu svého kotle. Na každý kilowatt počítejte s 55 litry vody. 

TIP: Pro rychlý orientační výpočet: 1 kW výkonu kotle = 55 l objemu nádrže. Uvedený objem 55 l/​kW platí také jako podmínka v aktuálních dotačních programech.

Na vhodně zvoleném objemu záleží

Proč je tak důležité, aby měla akumulační nádoba odpovídající objem? Aby se mohl efekt akumulace v dostatečné míře projevit. 

Pokud potřebujete například nádobu s objemem 1 500 litrů, není dobrým řešením pořídit si objem jen 500 litrů. Investujete peníze do nákupu a instalace, ale využijete jen část přebytečné energie, kterou váš kotel vyrobí.

  • Zplynovací kotel na dřevo s akumulační nádrží: Objem nádoby využívané pro kotle H4EKO‑D a H4EKO‑D MAX konzultujte s topenářskou firmou nebo projektantem. 

  • Odhořívací kotel na uhlí s akumulační nádrží: Objem nádoby využívané s kotlem H4EKO‑U konzultujte s topenářskou firmou nebo projektantem.

Čas jsou peníze

Zapojení kotle s akumulační nádrží neodkládejte, protože vám uspoří náklady na vytápění a strávíte méně času obsluhou kotle.

Zároveň je podmínkou pro uznání dotace (Nová zelená úsporám, Oprav dům po babičce, Kotlíkové dotace) při výměně starého kotle emisní třídy 1 nebo 2.