Vyhněte se topení mokrým dřevem

Vytápění dřevem je výhodné a oblíbené. Velkou předností je, že dřevo můžete spalovat v kamnech, v otevřeném i zavřeném krbu, v kotli i jen tak venku na ohništi. V každém případě ale platí jedno důležité pravidlo – vlhké dřevo je absolutně nevhodné a do ohně nepatří.

Sami asi máte zkušenost, že mokré dřevo špatně hoří. Udělat si táborák po dešti a rozdělat oheň rozhodně není jednoduché. Ale nejde jen o situace, kdy je dříví viditelně navlhlé. Voda uvnitř dřeva zůstává dlouhé měsíce a přesnou informaci o zbývající vlhkosti získáte pouze měřením pomocí přístroje. 

Které dřevo dává více tepla? Suché, nebo vlhké?

Odpověď je úplně jednoduchá: Vlhké dřevo má sníženou výhřevnost, takže se při jeho používání připravujete o podstatnou část tepla.

Palivové dříví

Za nejkvalitnější bývá považované suché tvrdé dřevo a tomu odpovídá také prodejní cena. Odborníci upozorňují, že není vždy nutné používat pouze tvrdé palivové dřevo a pro řadu situací je dokonce vhodnější měkké dřevo. A v každém případě ale musí být řádně vysušené!

  • Měkké dříví se snadno rozhoří a poskytne rychlé teplo. Proto se hodí pro roztápění a rychlé prohřátí místnosti.
  • Naopak suché tvrdé palivové dřevo hoří déle a stabilněji. Přináší pozvolný přísun tepla po delší dobu, a proto je vhodné například do kotle, kde prodlužuje interval mezi nutným přiložením nové dávky paliva. 

Jak dlouho schne dřevo?

Čerstvě pokácené dřevo obsahuje až 50 procent vody. Naopak pro topení je vhodné, aby vlhkost klesla pod 20 %. Rychlost vysychání záleží na více faktorech a mnohé z nich můžete sami ovlivnit.

Skladování dřeva

V zásadě platí:

  • Tvrdé dřevo (dub nebo buk) potřebuje více času, ideálně dva roky
  • Měkké dřevo (například smrk) dosáhne optimální vlhkosti rychleji. Může stačit i rok.

Jak podpořit rychlejší schnutí dřeva?

Abyste dosáhli toho, že doma máte k dispozici suché dřevo na topení, držte se těchto šesti zásad.

  1. Dřevo nařežte a rovnou nasekejte na menší polínka.
  2. Skládejte polena kůrou dolů, aby mohla vlhkost lépe odcházet.
  3. Skladujte dřevo na vhodném místě, kde neprší a nesněží.
  4. Zajistěte proudění vzduchu, ideálně i mezi zadní stěnou přístřešku.
  5. Izolujte dřevo od země.
  6. Pokud skladujete dřevo bez přístřešku, nepoužívejte k zakrytí igelit.
Kotel na dřevo

Co má na svědomí mokré dřevo?

Jak už jsme uvedli, vysoká vlhkost dřeva způsobuje, že hůř hoří. Nemá takovou výhřevnost a snižuje se účinnost vytápění. To poznáte na vyšších nákladech za topení.

Dalším problémem je snižování životnosti kotle či kamen. Při spalování nedostatečně suchého dřeva dochází k dehtování a zanášení kotle i komína. Vytvořená vodní pára může způsobit korozi kovových částí topidel. 

V neposlední řadě vznikají zbytečné emise, které unikají do ovzduší. Mokré dříví má výrazně negativní dopad na životní prostředí.

Věděli jste?

Na rozdíl od dřeva mají dřevěné pelety již z výroby optimální vlhkost – pod 15 %. Díky tomu je můžete rovnou sypat do zásobníku kotle či kamen a užívat si automatický chod vytápění.

Pelety