Jak zjistit náklady na vytápění rodinného domu

Chcete vědět, zda za topení v domě neplatíte zbytečně moc? Nebo teprve nejvýhodnější způsob vytápění vybíráte? Výše nákladů je důležitá, a tak byste porovnání cen vytápění měli věnovat dostatek pozornosti. Poradíme vám, jak na to.

Přestože jde o nemalé peníze, pro laika může být srovnání nákladů na vytápění složité. Do hry vstupuje řada proměnných, které je nutné znát a zohlednit. Porovnání nákladů na vytápění rodinného domu nabízí nejrůznější kalkulačky dostupné na internetu, ale k výsledkům byste měli přistupovat s obezřetností.

Jak na srovnání cen vytápění

Pokud chcete znát náklady na vytápění opravdu přesně, obraťte se na specialistu v oblasti technických zařízení budov, který má s výpočty zkušenosti.

Pro rámcovou představu můžete použít online kalkulačku, která funguje na oborových stránkách www.tzb-info.cz. Vytvořili ji odborníci a díky aktualizacím funguje spolehlivě už mnoho let. 

Zahrnuje vše důležité:

 • roční náklady na vytápění
 • náklady na přípravu a ohřev teplé užitkové vody
 • ostatní spotřebu elektřiny
 • paušální poplatky
 • náklady na investice a údržbu (zohledňuje životnost zdroje tepla a topné soustavy)

Výsledky z tohoto porovnání můžete brát jako objektivní podklad pro rozhodování o volbě paliva a druhu vytápění. Platí to při stavbě nového domu i při rekonstrukci topné soustavy. Ale pozor – hlavní je zadat do kalkulačky odpovídající údaje.

Obrázek: Příklad srovnání na webu, zdroj:Tzb-info.cz

Řešíte porovnání nákladů na vytápění podle druhu paliva?

Abyste dostali odpovídající výsledky, je nutné znát a zadat důležité vstupní údaje o vašem domě. Patří mezi ně tepelná ztráta, lokalita, ve které se dům nachází, nebo způsob přípravy teplé vody a její požadované množství. Průměrně můžete počítat s 50 litry na osobu denně.

Tepelná ztráta domu ovlivňuje celkový účet za vytápění velmi výrazně. Rozdíl mezi novým a starším domem bez zateplení může být 20 i víc kilowatt. U novostaveb je již standardem hodnota tepelné ztráty na úrovni pouze 3 až 4 kilowatt.

Dále vstupují do hry rozdíly ve výhřevnosti jednotlivých paliv a účinnosti vybraného zdroje vytápění. A nakonec tu máme snad nejdůležitější a nejproměnlivější parametr a tím je cena paliva

To, kolik zaplatíte za dřevo, kilogram pelet, kubík plynu nebo megawatthodinu elektřiny ve výsledku nejvíc ovlivní výsledný náklad za celou topnou sezónu. Tak to vezměme popořadě.

1. Porovnání výhřevnosti paliv

Čím větší výhřevnost paliva, tím méně ho spotřebujete k ohřevu otopné vody. Nelze ale spoléhat na nějaké univerzální hodnoty, které budou v každé situaci stejné.

U dřeva záleží na druhu dřeviny, ze které pochází, i na množství obsažené vody. Nedostatečně suché dříví má sníženou výhřevnost. 

U uhlí záleží na lokalitě, kde se těžilo, i na skladování. Hnědé uhlí má nižší výhřevnost než černé uhlí a koks. Také u plynu záleží na tom, odkud pochází, a podle toho se liší jeho výhřevnost.

 

 • Při vlhkosti 15 % má listnaté dřevo výhřevnost až 15 MJ/​kg.
 • Při vlhkosti 15 % má jehličnaté dřevo výhřevnost až 16 MJ/​kg.
 • Dřevěné pelety nejvyšší kvality dosahují výhřevnosti až 18 MJ/​kg.
 • Hnědé uhlí (oblast Most) dosahuje výhřevnosti až 18 MJ/​kg.
 • Zemní plyn pocházející z Ruska má výhřevnost až 38 MJ/​m3.

2. Porovnání účinnosti zdroje vytápění

Účinnost se uvádí v procentech a vyjadřuje, kolik energie paliva umí zdroj přeměnit na teplo pro vytápění. Pokud je účinnost nízká, dochází k velkým ztrátám a zbytečně protopíte víc, než je nutné. 

Takové ztráty mají například otevřené krby nebo staré kotle na uhlí. Jestliže dosahují jen emisní třídy kotle 1 nebo 2, nedokážou využít až třetinu energie paliva a značná část tepla odchází bez užitku komínem se spalinami.

Zato moderní kotle na tuhá paliva dosahují výrazně lepších výsledků. Peletové kotle Biopel mini mají účinnost 93 %, takže mají menší spotřebu. Kotle na uhlí/​dřevo H4EKO‑U mají účinnost kolem 85 % a kotle na dřevo H4EKO‑D spolehlivě dosahují hodnot přes 90 %. Díky tomu máte jistotu, že využíváte energii v palivu na maximum.

Při vytápění pomocí elektřiny ke ztrátám téměř nedochází (účinnost až 99 %) a plynové kondenzační kotle mohou mít dokonce vyšší než 100% účinnost. Dokážou totiž zužitkovat i odpadní teplo ze spalin.

U tepelných čerpadel se místo účinnosti používá pojem topný faktor COP, který vyjadřuje poměr mezi získanou tepelnou energií (ze vzduchu či země) a spotřebovanou energií. Například COP 3 znamená, že na každý 1 kW elektrické energie ze sítě získáte 3 kWh tepla.

U tepelných čerpadel vzduch – voda bývá topný faktor 2 až 4 a čerpadla země – voda mají lepší výsledky od 3 do 5. Problém je, že topný faktor kolísá a mění se v závislosti na okolních podmínkách

Pro všechny zdroje vytápění jednoznačně platí, že by účinnost měla být co nejvyšší. Čím vyšší účinnost, tím méně spotřebujete paliva a ušetříte za topnou sezónu.

3. Porovnání cen paliv a energií

Ceny energií můžou skokově růst a nikdo nedokáže odhadnout, jak se do budoucna situace vyvine. Ještě před energetickou krizí roku 2022 jsme byli zvyklí, že ceny elektřiny a plynu se zásadně neměnily. Bylo běžné mít smlouvu s dodavatelem i na dva roky, kdy byla cena fixní, a plyn byl považovaný za výhodný způsob vytápění. 

Tyto doby jsou však pryč a těžko se vrátíme na stejné částky záloh a na fakturách. I proto je vhodné prozkoumat výhody i dalších paliv, která můžete výhodně využívat.

 • Dlouhodobě nejlevnější palivo, které můžete koupit, je dřevo, za kterým následuje hnědé uhlí
 • Dražší než dříví a uhlí jsou dřevěné pelety, které svou vyšší cenu kompenzují jednodušší manipulací a komfortním využitím v automatických peletových kotlích.
 • Cena silové elektřiny a zemního plynu se odvíjí od situace na světových burzách i podle geopolitické situace. Do konce roku 2023 jsou ceny v Česku pro domácnosti zastropované.

Chcete si udělat přehled o aktuální ceně paliv?

Využijte tuto kalkulačku, ve které najdete porovnání hlavních způsobů vytápění: dřevem, peletami, briketami, plynem, elektřinou, uhlím i tepelným čerpadlem. Ceny u pevných paliv jsou průměrem současných nabídek na trhu, u plynu a elektřiny se počítá s vládním cenovým stropem včetně paušálních plateb.

Pro porovnání provozních nákladů se spotřeba pro všechny způsoby vytápění vyjadřuje v kilowatthodinách.

Obrázek: Příklad srovnání nákladů na vytápění, zdroj: ceska-peleta.cz

 

Výhody pevných paliv

Zatímco pevná paliva (dřevo, uhlí, pelety) máme v Česku z lokálních zdrojů, plyn a z něj vyráběnou elektřinu musíme importovat.

Pevná paliva si můžete objednat jednoduše na internetu nebo se domluvíte s vybraným dodavatelem. Podle svých potřeb a možností se předzásobíte na libovolnou dobu. Například pelety se vyplatí kupovat hlavně na jaře, kdy ceny pravidelně klesají. 

Oproti tomu dodavatele plynu či elektřiny tak snadno nezměníte. Vázaní jste jednak smlouvou a jejími podmínkami a také záleží, jaký distributor a dodavatel působí zrovna na vašem území

Dále je potřeba dávat pozor na takzvané „energošmejdy“, tedy firmy, které lidi lákají na výhodné ceny plynu či elektřiny. Ve skutečnosti jsou jejich smlouvy velmi nevýhodné a služby nekvalitní.

4. Porovnání investičních nákladů na pořízení

Zásadní vliv na celkové výsledky srovnání mají náklady na investici a údržbu zdroje vytápění. Rozdíl mezi pořízením tepelného čerpadla a kotle na pevná paliva je několik set tisíc. A to ani nemluvíme o nákladech za instalaci. Proto je nezbytné systém vytápění a přípravy teplé vody vybírat opravdu pečlivě – ať jde o novostavbu nebo výměnu stávajícího způsobu.

I. Vysoká investice – levnější provoz

Je všeobecně rozšířené, že náklady na vytápění tepelným čerpadlem mohou být nízké. Na začátku je ale nutné investovat stovky tisíc za nákup čerpadla. U efektivnější varianty země – voda počítejte se zemním vrtem nebo uložením podzemních kolektorů, což si žádá rozsáhlé zemní práce na vašem pozemku.

II. Nízká investice – dražší provoz

Opačnou situaci vidíme při využití elektřiny. Náklady na vytápění elektřinou jsou dlouhodobě považované za vysoké, ale v celkovém srovnání hraje vliv nízká cena za pořízení a instalaci. U novostaveb s nízkou tepelnou ztrátou majitelé často volí podlahové vytápění pomocí odporových topných kabelů nebo přímotopných panelů s rychlou a levnou instalací.

Ani náklady na vytápění elektrokotlem nemusí být tak dramatické, pokud elektřinu zkombinujete například s kotlem na dřevo nebo krbovými kamny v interiéru.

III. Dostupná investice – výhodný provoz

Přijatelné náklady na pořízení a servis nabízí plynové kotle i kotle na pevná paliva. Záleží na typu, výkonu, příslušenství a samozřejmě i kvalitě výrobce.

Z nabídky OPOP je nejdostupnější řada odhořívacích kotlů H4EKO‑U s ručním přikládáním a následují zplynovací kotle na dřevo H4EKO‑D

Vyšší náklad pak představuje automatický kotel na pelety Biopel mini, který nabízí až 5denní bezobslužný provoz a vzdálené ovládání.

Odborníci radí kombinovat

Váháte, jak se rozhodnout? Po překotném vývoji cen paliv a energií v posledních měsících je nejlepší volbou nespoléhat se jen na jeden zdroj vytápění. Budoucnost mají kombinace dvou nebo i tří paliv a příslušných spotřebičů. 

V období stability a nízkých cen mohlo být zbytečné pořizovat druhý nebo kombinovaný kotel, ale toto období pravděpodobně skončilo. Systém kombinovaného vytápění umožňuje průběžně sledovat náklady jednotlivých paliv a podle toho zvolit to momentálně nejvýhodnější.

Jak na výpočet nákladů na vytápění prakticky?

Shrnutí na závěr: Doporučujeme vám dvě internetové kalkulačky, které jsou pravidelně aktualizované a zároveň nabízejí možnost editace a zadání vlastních údajů.

 

Srovnání nákladů na vytápění 

Aktualizováno: 12. 3. 2024