Výhřevnost paliv

Vysoká výhřevnost paliv by vám při přikládání do krbu nebo kamen měla prodloužit dobu, po kterou se nemusíte o kotle a kamna starat, ovšem toto pravidlo neplatí vždy.

Číslo výhřevnosti není univerzální

Výhřevnost paliva udává, kolik dostanete tepla (energie) úplným spálením jednotky paliva například metru kubického. To znamená, že abyste vytopili svůj dům potřebujete k tomu zhruba tolik a tolik paliva.

Ovšem tato hodnota není všespásná, záleží totiž i na dodavateli paliva a jeho vlhkosti, obě tyto skutečnosti zásadně výhřevnost ovlivňují.

Jak to počítat

Pro pochopení jednotek, které níže používáte, si výhřevnost uvedeme na příkladu.

Pokud má palivo výhřevnost 10 kWh/​kg tak to znamená, že když tohoto paliva spálíte v kotli 1 kg za hodinu, tak získáte výkon 10 kW. Pokud tohoto paliva spálíte za hodinu 2 kg, tak získáte výkon 20 kW atd. Proto je pro laiky nejjednodušší uvádět výhřevnost v kWh/​kg, další možností jsou prms neboli plnometry, ale ty necháme stranou.

Výhřevnost palivového dřeva

U dřeva je základním parametrem jeho vlhkost. Čím je palivové dřevo sušší tím má vyšší výhřevnost. Dřevo, které je naskládané pod střechou, přijde za rok zhruba o 20 % své vlhkosti. Obecně se proto doporučuje nechat dřevo proschnout alespoň 2 roky. Tím se zvýší jeho výhřevnost a sníží se jeho škodlivost pro samotný kotel, protože při přikládání vlhkým dřevem se kotel zanáší.

Ovšem zajímavé je, že… Smrkové dřevo má větší výhřevnost než dubové dřevo, ale má menší hustotu. Takže když naložíte kotel smrkovým dřevem, tak dostanete méně tepla, než když ho naložíte dubovým. Proto i v následujícím srovnání máme mimo výhřevnost i průměrnou spotřebu na rok i s předpokládanou cenou, protože vás pravděpodobně zajímá právě tento údaj.

U různých druhů (proschlého) dřeva je výhřevnost z 1 kg zhruba stejná. Tzn. že rozdíl je pouze v objemu spalovaného dřeva

Srovnání výhřevnosti dřeva

Nakonec jsme se místo tabulky výhřevnosti dřeva rozhodli pro slovní popis, abychom vysvětlili obsáhleji výhody a nevýhody jednotlivých druhů dřeva.

Habr

 • nejvyšší výhřevnost, ale také vysoká cena
 • 4,2 kWh/​kg
 • schne 2 roky

Buk

 • vynikající výhřevnost
 • dlouhá doba hoření
 • ideální dřevo pro krby
 • poměrně rychle podléhá hnilobě
 • obsah vody 15 %
 • 4,2 kWh/​kg
 • schne cca 2 roky

Dub

 • dobrá výhřevnost
 • dlouhá doba hoření
 • 4,2 kWh/​kg
 • schne více než 2 roky

Bříza

 • vysoká výhřevnost
 • nepraská
 • březová kůra hoří i mokrá
 • dřevo je náchylné k hnilobě a vlhnutí
 • 4,3 kWh/​kg
 • schne 1 rok

Smrk

 • dobrá výhřevnost
 • praská kvůli vysokému obsahu pryskyřice
 • dobře se z něj vyrábí třísky na podpal
 • 4,4 kWh/​kg
 • schne 1 rok

Topol

 • malá výhřevnost
 • dobře se štípe
 • velmi rychle hoří
 • 4,2 kWh/​kg
 • schne 1 rok

Borovice

 • nepříliš vhodné dřevo na topení
 • dobře hoří, ale vzniká mnoho mastných sazí
 • 4,4 kWh/​kg
 • schne 1 rok

Modřín

 • křehké dřevo
 • uvolňuje o trochu více sazí (než například smrk)
 • 4,4 kWh/​kg
 • schne 1 rok

Jaké dřevo na topení zvolit

Na roztápění doporučujeme měkké dřevo například smrkové suché dřevo naštípané na tenké třísky, po rozhoření přidejte trochu měkkého dřeva a dále již pokračujte v přikládání například dubem nebo bukem. Dřevo naštípejte sekerou či štípačem na dříví. Tím si ušetříte práci, zvlášť jestli se jedná o velké kusy.

Výhřevnost uhlí a výhřevnost pelet

Ani výhřevnost uhlí není všude stejná. Uváděné údaje různých dodavatelů se liší podle oblasti, ve které se těží. U pelet je zase různá cena podle kvality pelet. Ty poznáte podle certifikované světové značky EN+, která je dělí na 3 typy.

 • A1 jsou nejkvalitnější pelety, které se hodí do domácnosti. Neobsahuje kůru a mají výhřevnost kolem 4,72 kWh/​kg.
 • A2 se můžou používat ve větších kotlích a oproti A1 obsahují i kůru, která může kotel ničit.
 • B se používají většinou v uhelných elektrárnách jako příměs do uhlí, aby zvýšili “ekologičnost” výroby elektrické energie. 

Pokud máte k vytápění peletami další otázky, doporučujeme náš článek Vše co potřebujete vědět o peletách.

Srovnání výhřevnosti

Uhlí a jeho deriváty

 • Výhřevnost hnědého uhlí  – 2,78 – 5,28 kWh/​kg
 • Výhřevnost černého uhlí –   5,83 – 8,61 kWh/​kg
 • Výhřevnost koksu –             7,6 kWh/​kg
 • Brikety –                               6,4 kWh/​kg

Biomasa

 • Slaměné brikety – (dle vlhkosti slámy) 3,33 – 4,44 kWh/​kg
 • Dřevěné brikety –               4,72 – 5,28 kWh/​kg
 • Rašelinové brikety –           5,28 – 5,56 kWh/​kg
 • Dřevěná štěpka –               4,17 – 4,72 kWh/​kg
 • Dřevěné pelety –                4,17 – 5 kWh/​kg
 • Slámové pelety –               3,89 – 4,72 kWh/​kg
 • Slámové pelety z olejnin – 5 – 5,28 kWh/​kg
 • Kukuřičné pelety –              3,89 – 4,72 kWh/​kg

Pokud přemýšlíte o kotli na tuhá paliva, podívejte se na jednotlivé kategorie kotlů na našem webu, a nebo poraďte se přímo s montážními firmami, které kotle dodávají a instalují, poradí vám konkrétně.