Je kotel na tuhá paliva ekologický?

Z hlediska výroby kotlů, procesu spalování, vypouštěných emisí i následné likvidace by se dalo říct, že moderní kotle jsou ekologické. Jak konkrétně, zjistíte v našem článku

Je kotel na tuhá paliva ekologický?

Co pro vás znamená pojem „ekologický kotel“?

Ekologie je tolikrát skloňovaný pojem, že si pod ním každý představí něco jiného. My vám i proto kotle na tuhá paliva představíme z více stran.

Ekologické kotle podle norem

Všechny současné kotle, které jsou v prodeji, musí splňovat tzv. podmínky ekodesignu. Tento ekologický standard vznikl pro to, aby chránil životní prostředí i uživatele, kterým šetří náklady na vytápění.

Další důležitou informací je fakt, že všechny kotle mají vysokou účinnost. To znamená, že s relativně „málem paliva“ prohřejete „velké“ prostory. Výrobci stále vyvíjejí nové produkty, které mají stále vyšší účinnost, a tím šetří peněženky uživatelů i životní prostředí.

Podmínky ekodesignu zohledňují spotřebu paliva při maximálním i minimálním výkonu kotle a dále spotřebu elektrické energie potřebné pro provoz kotle. Jaké limity musí kotle splňovat konkrétně, vidíte v tabulce výše.

Emisní třídy kotlů zase podle tabulek vyjadřují, kolik emisí kotel během provozu vypouští do ovzduší. Nejméně emisí vypouští kotle 5. emisní třídy a nejvíce 1. třídy. Trend je jasný – produkovat co nejméně emisí. Technologie jdou tedy jednoznačně směrem k emisnímu minimu.

Palivo, které vzniká za humny

Nejpoužívanější paliva do kotlů jsou pelety, dřevo a uhlí. A všechny jsou z větší či menší míry ekologické.

Ekologický automatický kotel na uhlí může někomu znít jako nesmysl, protože uhlí je neobnovitelný zdroj. To je pravda. Ovšem z hlediska vypouštěných emisí spadá kotel do 4. emisní třídy, splňuje podmínky ekodesignu, a tak nevypouští příliš mnoho zplodin. To jsme ale už u relativity pojmu „ekologický“. Co se týká dopravy paliva, tak černé i hnědé uhlí se kupuje od českých výrobců, nepřekonává tedy ani tisíce kilometrů.

Ekologické kotle na dřevo patří mezi oblíbené hned z několika důvodů. Dřevo je obnovitelný zdroj a jeho spalování z hlediska vysoké účinnost je ekologické i ekonomické. Kotle na dřevo spalují šetrně tzv. zplynovacím způsobem. Také pokud budete topit dřevem, budete mít podle údajů z tzb.info nyní jedny z nejlevnějších nákladů na vytápění. Dalšímu plusovými body se fakt, že se zpracovává v naší zemi, případně na zahradách majitelů kotlů. Více o kotlích na dřevo se dozvíte v článku Vyberte si ten pravý kotel na dřevoplyn.

Nejekologičtější kotle na tuhá paliva jsou nyní kotle na pelety. Pelety jsou slisované dřevěné piliny ve tvaru válečků standardizované velikosti. Dříve vznikaly výhradně na pilách z dřevního odpadu. Dnes se většina zpracovává ve speciálních peletárnách, které skupují piliny z pil a pak z nich vyrábí pelety. Vznik paliva tedy může být velmi ekologický, protože vlastně pálíte odpad, který dříve končil na skládkách. Kdybychom se na pelety podívali z hlediska dopravy, tak i zde pro vás máme potěšující zprávu. V naší republice se vyrábí tolik pelet, že hravě pokryjí poptávku uživatelů kotlů na pelety u nás i v blízkém zahraničí.

Další nejen ekologickou výhodou je, že kotle na pelety mohou být automatické. A tak si samy dávkují palivo. Díky tomu, že si doplňují palivo průběžně pouze v takovém množství, aby zachovaly stabilní teplotu v domě, nepřetápí se a netopí lidově řečeno „pánu bohu do oken“. A tak tu máme nový pojem automatické ekologické kotle.

Výroba a likvidace kotlů

Kotle se vyrábějí z oceli nebo z litiny. Jejich výroba příliš ekologická není, i když výrobci oceli i litiny musí splňovat platné emisní limity.

Ovšem zase mluvíme o snahách výrobců zekologizovat výrobu co nejvíce. Litina se tedy nyní již někde vyrábí ve slévárnách, které mají elektrické nebo plynové pece na tavení litiny. A tato metoda je již mnohem ekologičtější než klasická výroba litiny v pecích kupolových.

Ocel se vyrábí v ocelárnách, které v poslední době investují do odprášení a další ekologizace.

Ve chvíli, kdy se tento nejproblematičtější materiál dostane k výrobcům kotlů, je proces již velmi ekologický. Materiál se nadělí, naohýbá, svaří, realizuje se povrchová úprava (barva). Poté jsou jednotlivé díly smontovány a zabaleny. Dále odjíždí za prodejci.

Likvidace kotle po 10 i 50 letech používání je také poměrně ekologická. Až na dvě části je možné kotel roztřídit podle materiálu do sběrny. Jediné, co se vyhodí, je izolace grenamat a izolace z minerální vlny.

Kotle na pevná paliva jsou ekologické

Všechny námi prodávané kotle jsou ekologické. Pokud by vás zajímalo do jaké míry, zavolejte na naši linku. Nebo se zeptejte montážních firem. Na vše rádi odpovíme.