Tepelné čerpadlo: co potřebujete vědět před pořízením

Podle reklam, článků v médiích i prospektů developerských projektů může mít člověk pocit, že každý dům v Česku už je vytápěný tepelným čerpadlem. Nenechte se ale mýlit. S popularitou čerpadel přibývá hlasů, které před unáhleným pořízením tepelného čerpadla varují.

Čerpadla jsou stejně jako kotle na kusové dřevo a na pelety zařazené mezi dotované zdroje tepla. I proto mohou lidé nabýt dojmu, že se hodí do každého domu. Ale opak je pravdou. 

Podle České komory autorizovaných inženýrů a techniků se s rozšířením tepelných čerpadel vyrojila řada problémů. „Vedeni dobrými úmysly si majitelé rodinných domů nebo i jiných typů staveb pořídí naddimenzované čerpadlo. S jeho provozem se ale pojí i vyšší spotřeba elektrické energie – a tak se může takto nastavené čerpadlo paradoxně stát velmi náročným spotřebičem,“ upozorňují na jeden z možných problémů odborníci.

Sepsali jsme 8 důležitých bodů, které byste si měli dobře promyslet.

1. Novostavba vs. starší dům

Tepelné čerpadlo je dobrou alternativou, ale rozhodně není vhodné pro všechny domácnosti. Umístění do domu s vyššími tepelnými ztrátami může být neuvážené.

Kam ano: Do objektů s nižší tepelnou ztrátou a pro nízkoteplotní topné systémy – podlahové vytápění. 

Kam ne: Do starších nezateplených domů s klasickými radiátory, které potřebují teplotu zdroje minimálně 60 °C. Čím větší je tepelná ztráta domu a požadovaný výkon čerpadla, tím vyšší jeho pořizovací cena i dražší provoz.

Pokud chcete, aby čerpadlo nahradilo stávající systém vytápění ve vašem domě, připravte se na další potřebné vícepráce. 

Nejčastější úpravy potřebné pro instalaci tepelného čerpadla do starších domů:

  1. Zateplení budovy: Systém vytápění může být efektivní jen v případě, že teplo neuniká ven. Pokud je potřeba vyšší výkon tepelného čerpadla, znamená to vyšší pořizovací i provozní náklady.
  2. Modernizace topného systému: například instalace nových radiátorů nebo podlahového vytápění a nové regulace.
  3. Rozšíření elektrické přípojky: Pro provoz tepelného čerpadla je třeba dostatečná elektrická přípojka. 

Ani pro novostavby nemusí být tepelné čerpadlo tak jasnou volbou. Současné domy stavěné ve standardu nízké energetické náročnosti, mají minimální tepelné ztráty. 

Čím menší a lépe izolovaný dům, tím je návratnost investice do dražšího topného systému delší. Pořizovací cena tepelného čerpadla se v tomto případě vyplatí až za desítky let.

2. Velikost a stav domu

Velikost domu hraje důležitou roli. K vytápění domu o 150 m² potřebujete více energie než u malého bungalovu.

Menší nízkoenergetický domek (zděný i dřevostavba) snese bez problémů i lokální vytápění například přímotopy nebo elektrické podlahové topení, které patří svou pořizovací cenou k levnějším alternativám. Vhodnou kombinací jsou pak kamna na dřevo.

Naopak se vzrůstající užitnou a zastavěnou plochou domu dává smysl zvyšovat počáteční investici do topného systému. Větší objekty mají totiž větší celkovou tepelnou ztrátu a efektivnější topný systém vám může do budoucna ušetřit nemálo peněz. Opět ale platí, že je nutné zvážit nejen velikost, ale také stav domu, fasády i oken. Vždy je nutné správně stanovit výkon tepelného zdroje podle tepelné ztráty objektu.

3. Klimatické podmínky

Průměrná venkovní teplota je důležitá hlavně při využití čerpadla typu vzduch / voda. Kvůli tomu se nedoporučuje instalovat tento typ v oblastech, kde jsou drsnější zimy.

Cena tepla z tepelného čerpadla vzduch-voda je totiž závislá na teplotě venkovního vzduchu. Pokud mrzne, cena za dodané teplo roste.

Nevýhody tepelného čerpadla vzduch-voda se pak nejvíce projevují v nejchladnějších měsících v roce, kdy je teplota prostředí tak nízko, že většina tepelných čerpadel funguje v podstatě jako elektrokotel. Tomu pak odpovídají i náklady na vytápění.

V takovém případě funguje tepelné čerpadlo jako přímotop s minimálním topným faktorem (COP) a drahým provozem. 

4. Správný výběr

Zvažujete, zda je výhodnější plynový kotel nebo tepelné čerpadlo? Odborníci varují před unáhleným přechodem. Ne vždy vede taková změna k finanční úspoře. Ekonomická návratnost investice v řadě případů vůbec nevychází dobře. Na jaře při vyúčtování energií pak může přijít nepříjemné rozčarování – místo úspory zvýšení účtů za elektrickou energii.

Co k tomu vede?

  • Problém I: Špatně vybraný typ čerpadla, především v případě vzduch-voda.
  • Problém II: Špatně vybraný výkon čerpadla, většinou naddimenzovaný a draze zaplacený.
  • Problém III: Nepoctivý prodejce, který operuje s modelovými výpočty a nijak nezohledňuje konkrétní podmínky domu.

Dalším problémem naddimenzovaných nebo méně kvalitních tepelných čerpadel je vyšší úroveň hlučnosti – často na úrovni 100 dB a více. Hlasitý provoz pak obtěžuje nejen majitele domu, ale i sousedy.

Chcete vědět, jak funguje tepelné čerpadlo? Přečtěte si náš článek.

5. Skutečná spotřeba elektřiny

Minimálně třetinu topného výkonu pokrývá čerpadlo z elektrické sítě. Výsledné náklady na vytápění tak ovlivňuje cena za elektřinu. Výhodou je využití speciální distribuční sazby pro domácnosti, které jako hlavní zdroj vytápění používají elektrický spotřebič. Dvacet hodin denně platí zákazníci nízký tarif a zbylé čtyři hodiny vysoký tarif. (Se zastropováním cen se na konci roku 2022 ceny za vysoký a nízký tarif sjednotily. Zastropování cen energií platí zatím do konce roku 2023.)

Hlavní problém ale může nastat, když čerpadlo spotřebuje víc elektřiny než slibovanou jednu třetinu topného výkonu. K tomu dochází tehdy, když aktuální výkon čerpadla nestačí na pokrytí nároků domácnosti. Jde obvykle o problém čerpadla vzduch/​voda. 

Některá čerpadla mají už z výroby jako svoji součást elektrokotel, který pokrývá nedostatek výkonu získaného z okolního prostředí. Čím častěji se elektrokotel spíná, tím roste účet za elektřinu, kterou spotřebuje tepelné čerpadlo. Cena za vytápění tím samozřejmě roste. 

Majitelé se těší na úsporu za zemní plyn, ale místo toho doplatí překvapivě vysokou částku za elektrickou energii.

6. Doplňující zdroj tepla

Bivalentní zdroj je dodatečný zdroj tepla, který podporuje chod tepelného čerpadla. Znamená to, že se k zajištění vytápění používají dva zdroje tepla. Důležitá je teplota venkovního vzduchu. Problematická může být už hodnota 3 °C a nižší, kdy výkon tepelného čerpadla nemusí stačit pokrýt potřebu tepla v domě.

A právě při nízkých teplotách, kdy čerpadlu klesá výkon a COP, se využívá bivalentní zdroj. Může jít o elektrokotel nebo jiný zdroj vytápění. Pokud venkovní teplota klesne na určitou úroveň, zapne se bivalentní zdroj. 

Jaký bivalentní zdroj zvolit? Záleží na tom, jaké má náklady:

Kotel na pelety se zásobníkem patří k těm bivalentní zdrojům, které umí převzít vytápění automaticky. Na rozdíl od elektrokotle nebo plynového kotle má ale levnější provoz díky dostupnému palivu. 

Pokud má bivalentní zdroj drahý provoz, je důležité, aby se nespouštěl příliš často. V nákladech na vytápění by se to projevilo velmi rychle. 

Velmi výhodný druhý zdroj pro vytápění získáte, když pro kombinaci s čerpadlem použijete kotel na dřevo. Tento způsob vytápění se využívá pro dny, kdy jsou venku nízké teploty, které by provoz tepelného čerpadla prodražovaly. Využití zplynovacího kotle na dřevo dává smysl také pro ohřev teplé vody. Oba zdroje se doplňují, což je výhodné. Kombinace tepelného čerpadla typu vzduch-voda s pevnými palivy má opravdu smysl.

Plynový kotel jako bivalentní zdroj se hodí v případě, že je už nainstalovaný v domě a tepelné čerpadlo ho nově doplňuje. U tepelných čerpadel vzduch/​voda je od určité venkovní teploty provoz plynového kotle levnější než provoz tepelného čerpadla. Proto raději než rozhodnutí „tepelné čerpadlo nebo kondenzační kotel“ zvažte efektivní využívání obou zdrojů.

7. Stávající otopná soustava

Přemýšlíte nad pořízením čerpadla do domu, kde máte klasické radiátory? Pak je potřeba vybírat takové čerpadlo, která zvládne dodat na výstupu vysokou teplotu vody (60 °C a víc). Pro zajištění vysoké teploty v radiátorech je přímo konstruovaný kotel na pelety a dřevo nebo kotel na uhlí. Naopak většina čerpadel je dimenzovaná pro napojení na podlahové vytápění s nižší výstupní teplotou (obvykle 29 až 35 °C).

Proč? Nejúčinnější způsob vytápění tepelným čerpadlem má nízkoteplotní soustava. Tepelné čerpadlo nemusí pracovat na vysoký výkon, a je tak efektivnější. Čím větší bude požadovaná teplota topného média, tím menší účinnost bude tepelné čerpadlo mít. 

8. Dostupný servis

Pokud se pro tepelné čerpadlo rozhodnete, dejte si pozor na to, aby byla zajištěná záruka dodávek náhradních dílů nejméně po dobu deseti let.