Princip zplynovacího kotle na tuhá paliva

Dalo by se říct, že každý moderní kotel, ve kterém hoří dřevo, je zplynovací. Přečtěte si, co přesně to znamená a hlavně jaké mají zplynovací kotle na dřevo výhody. Jde například o úsporu paliva a nižší emise.

 Jak funguje zplynovací kotel na dřevo?

Dřívější prohořívací typy nahrazuje v domácnostech čím dál častěji moderní zplynovací kotel na dřevo. Princip jeho fungování spočívá ve vícestupňovém spalování za podpory otáček ventilátoru.

Dřevo se nejdříve přemění na takzvaný dřevoplyn, který se lépe spaluje. Plynné palivo hoří jednodušeji a rychleji než dřevo, což zvyšuje účinnost kotle. Ve srovnání s prohořívacími kotly má zplynovací kotel od OPOP až o 30 procent menší spotřebu paliva.

Kotel využívá odtahový ventilátor, který podle intenzity svých otáček mění množství přiváděného spalovacího vzduchu. Vzduch, jak známo, podporuje hoření.

Během provozu se tak dá přesněji regulovat průběh spalování a aktuální výkon kotle.

Jde o nejmodernější typ konstrukce, který dosahuje nejvyšší efektivity spalování. Tyto kotle mají velmi vysokou účinnost a vypouštějí minimum emisí

Dříví

Princip zplynovacího kotle (nejen) na dřevo

Když naložíte dřevo do kotle na rozžhavenou dříve přiloženou vrstvu paliva, tak se začne dřevo zahřívat a uvolňovat prchavou (plynnou) hořlavinu, která následně začne hořet. Proto je zplynovací každý kotel, ve kterém hoří plamen (prchavá hořlavina uvolněná z paliva vzplane),“ vysvětluje Ing. Roman Boczek z OPOP.

Ve zplynovacím kotli se dřevo spaluje v násypce, ve které hoří palivo pouze ve spodní části přiloženého paliva. Plamen je veden do trysky, kde se smísí se sekundárním vzduchem, dojde k dopálení zplodin (a tak se sníží emisní zátěž). Dále je plamen veden výměníkem tepla, kde předá teplo do topné vody. 

Promyšlená konstrukce kotle

Zplynovací kotel na dřevo od OPOP má spalovací komoru vytvořenu ze žárobetonových tvarovek a chrání ji stínící plechy. Kotel dokáže při hoření i lépe spálit nežádoucí zplodiny, a proto jich méně vypustí do ovzduší. Výsledkem těchto procesů je skoro žádný prach a minimální emise díky téměř dokonalému spalování.

Proč se vyplatí zplynovací kotel na dřevo s akumulační nádrží?

Pokud topíte dřevem, je ideální doplnit kotel o akumulační nádobu, která uchová přebytečnou ohřátou vodu na pozdější využití. Díky tomu se dá získat i celý jeden den bez nutnosti přikládání paliva.

 

Připojení akumulační nádrže je podmínkou pro správný chod kotle. Spalování může probíhat na maximální výkon, což má pozitivní účinek na účinnost, spotřebu paliva i emise.

Jaký zplynovací kotel na dřevo

Můžete vybírat mezi kotli řady H4EKO‑D nebo H4EKO‑D MAX, které umožňují vkládat polena dlouhá až 53 centimetrů.

Naše zplynovací kotle na dřevo s ručním přikládáním mají účinnost kolem 90 %, spadají do 5. emisní třídy a splňují podmínky ekodesignu. Dřevo pochází oproti uhlí a plynu z obnovitelného zdroje energie.