Princip zplynovacího kotle na tuhá paliva

V principu, každý současný kotel, ve kterém hoří dřevo, je zplynovací. Přečtěte si, co to ale znamená.

Princip zplynovacího kotle (nejen) na dřevo

Když naložíte dřevo do kotle na rozžhavenou dříve přiloženou vrstvu paliva, tak se začne dřevo zahřívat a uvolňovat prchavou (plynnou) hořlavinu, která následně začne hořet. Proto je zplynovací každý kotel, ve kterém hoří plamen (prchavá hořlavina uvolněná z paliva vzplane).

Na trhu se používá názevzplynovací kotel pro kotle na dřevo vybavené ventilátorem (obvykle odtahovým), kde se dřevo spaluje v násypce kotle, ve které hoří palivo pouze ve spodní části přiloženého paliva. Plamen je veden do trysky, kde se smísí se sekundárním vzduchem, dojde k dopálení zplodin (a tak se sníží emisní zátěž) dále je plamen veden výměníkem tepla, kde předá teplo do topné vody. Tyto kotle mají na rozdíl od kotlů bez ventilátorů vyšší účinnost a vypouštějí minimum emisí.

Jaký zplynovací kotel na dřevo

Náš zplynovací kotel na dřevo s ručním přikládáním má účinnost větší než 90 %, spadá do 5. emisní třídy a splňuje podmínky ekodesignu. Dřevo je oproti uhlí a plynu obnovitelný zdroj energie a jeho vůně prosytí váš prostor. Navíc, jak již víte, je kotel i ekologický a nemusíte do něho přikládat příliš často, protože má velkou násypkou šachtu a spaluje palivo pomalu.

Kotel dokáže při hoření i lépe spálit nežádoucí zplodiny, a proto jich méně vypustí do ovzduší. Také je konstruovaný tak, aby téměř veškerý prach v kotli spálil, zachytil a vypouštěl do ovzduší jen minimum prachu.

Výsledek těchto procesů je téměř žádný prach a minimální emise díky téměř dokonalému spalování.