Jaký si vybrat automatický kotel na tuhá paliva

Parametrů a možností je mnoho. Aby pro vás byl vstup do tématu automatických kotlů na tuhá paliva snadnější, začneme od začátku.

Jaký si vybrat automatický kotel na tuhá paliva

Jak při výběru přemýšlet

Současné kotle na tuhá paliva jsou účinné. To znamená, že se spalováním palivo promění na teplo pro vás. Nevypouštějí téměř žádné škodliviny do ovzduší a hoří delší dobu na jedno naložení. Tyto řádky se týkají všech dostupných typů kotlů automatických i ručních.

Automatické kotle na tuhá paliva? Chcete uhlí nebo pelety

Automatické kotle jsou takové kotle, které mají zásobník na palivo, které si kotel může snadno sám přikládat průběžně do hořáku. Ze hry jsou proto kotle na dřevo, protože dřevo nemá univerzální velikost, a tak si ho kotel nemůže sám posouvat do hořáku.

Parametry oproti tomu splňují kotle na peletykotle na uhlí, o kterých si řekneme víc.

Automatické kotle na pelety

Co to jsou pelety

Pelety jsou slisovaný dřevní odpad, piliny, které při zpracování na pilách odpadají. Dříve odpad končil na skládkách nebo se pálil, proto se u pelet jedná o ekologický způsob vytápění. Malý a standardizovaný tvar pelet (délka pelet pro kotle v rodinných domech je maximálně 4 cm) umožňuje kotlům na pelety doplňovat si palivo samostatně a to včetně zapálení.

Cena pelet je poměrně nízká a v rámci roku jen mírně kolísá (po sezóně je lze koupit levněji). Podle nejnovějších údajů rodinný dům spotřebuje při vytápění peletami cca 4,5 — 5 tun pelet za topnou sezonu (při výkonu kotle 20 kW), což v roce 2020 vychází v nákladech přibližně na 25 000 Kč.

Vytápění peletami je považováno za pohodlné, čisté a jednoduché. Z plastových sáčků nasypete pelety do zásobníku a kotel si je sám přikládá až 5 dní.

Odpůrci kotlů na pelety mají strach o budoucí dostupnost pelet a vadí jim jejich závislost na elektrické energii. Takové strachy ale nejsou podloženy věrohodnými fakty.

Co říkají ti, co je mají

Kotel opravdu topí sám, mám ho 2 měsíce a jen dosypávám pelety. Výbavu mám v plné palbě. Sám se čistí hořák, ofukuje a kotel se sám čistí kompresorem. Jen je potřeba ho cca 2x za sezónu vyčistit manuálně. Jsem z kotle nadšený.

Lubomír

Jaký automatický kotel na pelety

Náš nyní nejprodávanější typ je kotel Biopel 20 s násypkou na 250 kg pelet. Dále roste popularita kotlů Biopel plus CA, doplnění “plus CA” znamená, že jsou kotle vybavené kompresorovým čištěním a automatickým odpopelněním.

My vám doporučuje především náš typ Biopel mini, který má sice menší velikost než kotel Biopel, ale umí vše co jeho větší předchůdce. 

Automatické kotle na uhlí

Černé a hnědé uhlí jsou sedimentární horniny, které vznikly ze dřeva tlejícího pod vodou zejména v prvohorách a druhohorách. Uhlí je vysoce hořlavá surovina a řadí se mezi neobnovitelné zdroje. Jeho zrnitost je 10 – 25 mm, díky jeho relativně uniformní velikosti si uhlí kotel může přikládat sám. Systém i velikost podavače jsou mírně odlišné oproti peletám (více níže). 

Topení uhlím je momentálně nejlevnější způsob vytápění pevnými palivy, tedy pokud nemáte vlastní zdroj dřeva.

Průměrná spotřeba za rok se pohybuje pro rodinný dům kolem 5,5 tuny, což finančně může být asi 20 000 Kč.

Někteří se obávají, že se cena paliva může velmi výrazně zvyšovat kvůli ekologické politice, která používání uhlí nepřeje. Zatím tomu však nic nenasvědčuje, a kdyby speciální daň hrozila, uživatelé by začali nakupovat uhlí ze zahraničí. Na zakoupení kotle na uhlí pravděpodobně již nebude možné využít žádné dotace, ale omezení jeho produkce pro kotle se zatím v dohledné době nestane.

Jaký automatický kotel na uhlí

V naší nabídce najdete kotel na hnědé uhlí H8‑Akotel na černé uhlí H8‑C. Černé uhlí je starší, doluje se z několika kilometrů a má větší výhřevnost. Hnědé uhlí se nachází více méně na povrchu, má menší výhřevnost a je levnější, ovšem vzhledem k nižší výhřevnosti hnědého uhlí je pak jejich cena za rok spotřeby prakticky srovnatelná. Další informace o topení uhlím najdete v našem článku Topení uhlím — vyplatí se v dnešní době?.

Jaký je rozdíl v konstrukci automatického kotle na pelety a uhlí

Automatický kotel na uhlí má retortový hořák, to znamená, že palivo je přímo propojené s podavačem v souvislé vrstvě. Z toho důvodu kotel na uhlí hoří, dokud je v zásobníku palivo a to buď v režimu, kdy topíte, nebo v režimu, kdy topit nepotřebujete, a to pak topí v útlumovém režimu. Také si kotel vždy musíte zapálit ručně. A zhruba 2x týdně čistit kotel. 

Automatický kotel na pelety má miskový hořák, do kterého jsou pelety přisypávány podavačem. Palivo v násypce je odděleno od hořáku zhruba půl metrovou mezerou, která je tvořena hadicí propojující podavač násypky s podavačem v hořáku. Kotel si tak nejen sám reguluje teplotu, ale i se sám rozhoří a případně vyhasne, i když jsou v zásobníku ještě pelety.

Konstrukční rozdíly

Automat na uhlí zapalujete ručně, automat na pelety automaticky. Podavač v kotli na uhlí má silnější motor, aby dokázal podávat uhlí a zároveň, aby odolal problémům způsobeným například kamenem v uhlí, kdy dochází k blokaci šnekového podavače. Proto je šnek vybaven obvykle nějakým pojistným prvkem (elektrickým nebo mechanickým), který podavač chrání proti poškození.

Rovněž u podávání uhlím musíte zajistit těsnost násypky, aby nemohlo dojít ke zpětnému prohoření, tzn. pokud u násypky na uhlí nezavřete víko násypky, tak bude násypka fungovat jako komín a dojde k prohoření paliva do násypky. Proto je kotel na uhlí vybaven ochranou proti prohoření, která při prohoření paliva zaleje palivo v násypce a podavači vodou. Zároveň je kotel vybaven čidlem teploty podavače, který, pokud dojde k nárůstu teploty podavače, se snaží vytlačit všechno uhlí z podavače do kotle, aby nedošlo k prohoření paliva do násypky. 

Podavače na uhlí jsou obvykle vybaveny otěruvzdornou vložkou, aby je uhlí brzy “neprodřelo”. Podavače na uhlí mají tak robustnější konstrukci než podavače na pelety.

Výběr kotle nenechávejte na emocích. Ujasněte si vaše základní požadavky a najděte si vhodného prodejce, který vás nákupním procesem provede až k správnému zapojení a nastavení kotle.