Jak vyčistit zadehtovaný kotel

V kotli na pevná paliva s ručním přikládáním se bude malá vrstva dehtu objevovat vždy. Při větším množství si ale koledujete o malér. Poradíme vám, jak odstranit dehet z kotle a hlavně jak tvoření a usazování dehtu předcházet.

Dehet se usazuje jak v kotli či kamnech, tak ve spalinové cestě. Proto je potřeba čistit a kontrolovat nejen zdroj vytápění, ale také komín. Dehtem zanesený komín je velmi nebezpečný a může být příčinou požáru. Čím víc je kotel zanesený, tím menší má tah a zvyšuje se spotřeba paliva. Provozování zadehtovaného kotle je tedy nejen nebezpečné, ale i neekonomické a zkracuje jeho životnost.

Kdy kotel dehtuje

Dehet se vytváří a usazuje, když kotel nebo krbová kamna z nějakého důvodu dusíte a oheň nemá dost vzduchu. Ulpívá na vnitřních částech kamen, kotle i komína, které se výrazně zanáší. Pokud dehet neodstraňujete, jeho vrstva stále narůstá a je obtížnější se jí zbavit.

Hlavní důvody, proč se dehet v kotli vytváří

1. Špatné palivo. Na vině může být nekvalitní uhlí nebo i mokré dřevo. Z nedostatečně vysušených polen se při spalování uvolňuje pára, která vznik dehtu podporuje. Navíc vlhké dřevo špatně hoří a má sníženou výhřevnost.

2. Nedostatečné spalování paliva. Nedokonalé hoření vzniká například kvůli nedostatku vzduchu. Přívod vzduchu se proto nesmí výrazně omezovat.

3. Kotel nejede na plný výkon/​provoz na nízkou teplotu. Pokud máte kotel na dřevo, je ideální ho provozovat na maximální výkon a dosahovat tak vyšší teploty spalin. Když v kotli klesá teplota, začnou se spaliny měnit v dehet. Naopak při vyšších teplotách v kotli může dojít k tomu, že se vrstva dehtu vypálí a zmizí. Pro efektivní provoz se vyplatí instalovat také akumulační nádrž, která pojme nadbytečné teplo a uchová ho pro pozdější využití.

4. Špatně napojený kouřovod může způsobovat nízký tah komína, který spaliny netáhne dobře pryč. 

Nejlepší rada, jak mít čistý kotel bez dehtování? Provozujte svůj kotel správně, podle pokynů výrobce a používejte vhodné palivo.

Kolik dehtu v kotli je ještě v pořádku

Jedna věc je, jak vyčistit zadehtovaný kotel, a druhá, jak předcházet jeho dalšímu tvoření. V prostoru určeném k přikládání uvidíte trochu dehtu vždy. Tenká vrstva do 2 milimetrů nevadí a může sloužit dokonce jako ochrana. Ovšem na jiných místech a ve větší vrstvě je nutné dehet pečlivě odstranit.

kominik

Jak vyčistit kotel od dehtu

Při odstraňování dehtu máte v zásadě tři možnosti – chemickou cestu, mechanickou práci a vypálení žárem. Pro odstranění dehtu z komína je nejlepší pozvat kominíka, který stav zhodnotí a použije bezpečný způsob s patřičným vybavením.

Tři způsoby, jak dehet z kotle vyčistit

1.    Odstranění dehtu pomocí chemie. Můžete si koupit přípravky, které v kotli zapálíte a dojde k samočištění vnitřních částí. Mají formu prášku nebo například podobu špalku. Při použití je potřeba přesně dodržovat pokyny na obalu.

2.   Nářadí na čištění kotle mechanicky (broušení nebo frézování). Tato poměrně nepříjemná práce může být i fyzicky náročná. 

3.    Vypálení dehtu žárem. Jde o složitější proces, kdy se kotel roztopí na maximální povolenou teplotu (teplota přívodu topné vody by se měla pohybovat okolo 90 °C, což je obvykle maximální limit uváděný výrobcem). Vypalování kotle může zabrat i několik hodin podle tloušťky dehtové vrstvy. Pozor na komín, který máte  – musí být cihlový nebo šamotový, nikoli s hliníkovou nebo nerezovou vložkou.

TIP: Pravidelné čištění kotle od dehtu je jednodušší než odstraňování starého usazeného nánosu!

Jak na dehet v kamnech

Kamna a krbové vložky na dřevo

V kamnech, kde spalujete dřevo, se může tvořit dehet stejně jako v kotli. Příčinou je mokré palivo nebo nedokonalé hoření s omezeným přístupem vzduchu.

palivové dřevo

 

Automatická kamna na pelety Při používání pelet je dehtování výrazně omezené. Jakto? Důvodů je několik.

  • Pelety jsou hned z výroby dostatečně suché.
  • Řídicí jednotka automatických kamen reguluje chod ventilátoru a výkon. Díky tomu dochází k ideálnímu průběhu spalování a na dehet v kamnech můžete zapomenout.

kamna na pelety