Jak vyčistit kotel na tuhá paliva a kdy

Kotel na tuhá paliva je dobré kontrolovat a čistit pravidelně v průběhu používání v zimních měsících, a po topné sezóně ho vyčistit pořádně.

Jak vyčistit kotel na tuhá paliva a kdy

Intervaly čištění (nejen) automatického kotle závisí především na typu kotle, kvalitě spalovacího procesu, typu kvalitě paliva apod. Některé naše kotle mají instalované automatické čištění, které prodlužuje zásadním způsobem intervaly mezi nutným manuálním čištěním hořáku a výměníku kotle.

Doporučené odstupy od čištění naleznete přehledně v této tabulce: 

tabulka čistění kotle na tuhá paliva
Tabulku v jakých intervalech je dobré co čistit, najdete zde, ale i ve speciálních dokumentu ke každému kotli.

Co sledovat a jak často čistit

V zimním měsících a při stabilním topení automatický kotel vyčistěte minimálně jednou za měsíc. A jednou týdně pokud jde o kotel s ručním přikládání. Ke každému z kotlů od výrobce dostanete sadu na čištění vnitřních částí kotle: ocelový kartáč, madlo kartáče a škrabku.

Postup při manuálním čištění je následující:

 1. Kontrolujte pravidelně čistotu roštu a výměníku a odstraňujte popel. Pokud máte automatické čištění, není nutné rošt a výměník kotle čistit tak často. I tak doporučujeme pravidelně kontrolovat nános popela na roštu i výměníku kotle, a v případě jeho většího množství rošt i výměník ručně vyčistit. Čistý kotel zaručí vysokou účinnost, díky které udržíte náklady na topení na nutném minimu.
 2. Mechanicky vydrhněte vnitřek kotle ocelovým kartáčkem a škrabkou na čištění kotle. Po čištění vysypte nečistoty spadlé do popelníku.

— —  — –

Pokud máte automatický kotel.

 1. Dále kontrolujte kvalitu spalování a čistotu fotosenzoru.
 2. Sledujte indikátor teploty na hořáku a teploty v komíně (viz návod k použití ke kotli). Vyšší než doporučené hodnoty znamenají zpravidla zanesený rošt nebo výměník, což se projeví na vyšších teplotách především v komíně, díky snížené účinnosti kotle.
 3. Nakonec vyprázdněte popelník.

Jak vyčistit kotel na tuhá paliva

 1. Vyčistěte vnitřní stěny kotle. Nejdříve otevřete přikládací dvířka a mechanickým seškrábáním škrabkou odstraníte nánosy, pak kotel dočistíte ocelovým kartáčem.
 2. Otevřete čistící otvory vyjmete šamotové cihly a mechanicky seškrábete nánosy popela a prachu, pak pokud máte automatický kotel nadzvednete rošt hořáku a pomocí metličky oprášíte popel pod ním, následně vysypete popelník

U kotle na pelety je určitě potřeba zhruba jednou za půl roku pořádně vyčistit právě hořák.

Další možnost je vysát kotel průmyslovým vysavačem.

 1. Pokud máte v kotli fotosenzor je potřeba vyčistit i jeho. Fotosenzor je 5 cm dlouhý váleček, který má zhruba 8 mm průměr. Jeden konec je strčený do tělesa hořáku směrem k plameni, a vy tento senzor vyšroubujete a otřete hadříkem, protože když je senzor špinavý a jsou na něm saze, tak hůře detekuje světlo. 

Co a jak čistit po topné sezóně

 1. Nezapomeňte, že jednou ročně je nutné zrevidovat spalinové cesty včetně kontroly připojení kotle na komín, protože právě v kouřovodech za kotlem se na usazování popela zapomíná. Na kouřovodu za kotlem by měl být vymetací otvor, pomocí něhož můžete prostor kouřovodu jednoduše vyčistit sami, ale nesmíte ho odpojit od kotle. Jeho napojení by musel řešit specialista, protože se kouřovod napojuje na komín a vše musí přesně sedět.
 2. Komín samotný vám zkontroluje kominík, který má k tomuto řádné oprávnění.
 3. Vyčistěte řádně všechny komponenty kotle popsaným způsobem výše.
 4. Čištění násypky je již snadnější. Je vybavena čistícími otvory a zákazník otevře otvory a vybere z násypky piliny, které se v kotli hromadí z částečně rozdrcených pelet.