Vyplatí se tepelné čerpadlo do staršího domu?

V poslední době se výrazně zvýšila poptávka nejen u kotlů na tuhá paliva, ale vzrostl také zájem o tepelná čerpadla. Velmi hojně se instalují do novostaveb, ale často o tomto způsobu vytápění uvažují i majitelé starších nemovitostí.

Vyplatí se tepelné čerpadlo do staršího domu?

Co je tepelné čerpadlo?

Existuje několik druhů tepelných čerpadel, které se liší podle toho, odkud berou energii pro vytápění. Potřebnou energii lze čerpat ze země, vody nebo venkovního vzduchu. Jen tato energie ale nestačí a pro provoz čerpadla, fungování systému a potřebný dotop je potřeba také elektřina. Kolik elektřiny se spotřebuje? To záleží na typu čerpadla, jeho kvalitě, výkonu i aktuálním venkovním počasí.

Nejčastěji se u nás využívá tepelné čerpadlo vzduch/​voda, protože nepotřebuje složitou instalaci a má ve srovnání s ostatními typy nižší pořizovací cenu. 

Pokud to dovoluje pozemek kolem domu, je možné investovat do čerpadla země/​voda, které čerpá geotermální energii ze země. Při této instalaci se používají buď plošné kolektory, nebo hloubkový vrt, který se táhne obvykle do hloubky 150 metrů. Vzhledem ke složitosti výkopových prací je pořízení zemního tepelného čerpadla výrazně dražší a vyžaduje také více úředního schvalování.

Jak funguje tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo umí převést tepelnou energii z venkovních prostor dovnitř domu. Využívá odpařování, stlačování a kondenzaci páry. Získané teplo převádí na vyšší teplotní hladinu chladiva, která je použitelná pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Převod funguje díky stlačení par chladiva v kompresoru, při kterém dojde ke značnému zahřátí. Tepelné čerpadlo pak zvládá ohřívat užitkovou vodu a vodu pro vytápění, která se rozvádí dále do místností. Je možné používat jak podlahové vytápění, tak radiátory. 

Jak vybrat tepelné čerpadlo?

O úspornosti tepelného čerpadla vypovídá topný faktor COP, který se však mění podle podmínek, v nichž tepelné čerpadlo funguje. Vyšší topný faktor znamená, že dané čerpadlo dokáže ze spotřebované elektřiny vyrobit víc tepla. Díky tomu bude jeho provoz levnější. 

Nejnižší provozní náklady slibuje tepelné čerpadlo země/​voda připojené k podlahovému topení. Naopak topný faktor tepelného čerpadla vzduch/​voda může během roku značně kolísat v závislosti na venkovní teplotě. 

Pro úsporné vytápění je důležité udržovat doma stálé klima bez výkyvů. Ideální je topit kontinuálně na menší výkon a na nižší stupně a vyhýbat se skokovým změnám teploty v domě.

Tepelné čerpadlo pro rodinný dům

Při volbě topného systému záleží na tom, jak velká je tepelné ztráta konkrétní stavby. Pro nízkoenergetické domy představuje tepelné čerpadlo oblíbený způsob vytápění. Nejčastěji se používá tepelné čerpadlo vzduch voda, které má nižší pořizovací náklady. 

Vzhledem k tomu, že čerpá energii z venkovního vzduchu, nemusí být vhodné pro oblasti, kde teploty často klesají. Pak hrozí, že kvůli nízkým teplotám vzduchu může nastat opačný efekt. Místo úspory elektřiny bude mít čerpadlo vysokou spotřebu a provoz venkovní jednotky čerpadla může komplikovat také vítr nebo sníh. 

Pro kombinaci s tepelným čerpadlem je praktičtější podlahové topení, které využívá vodu o nižší teplotě než klasické radiátory. Pokud máte v domě nebo některých místnostech radiátory, je důležité zjistit, jakou potřebujete teplotu vody v topném systému. Tepelná čerpadla totiž většinou nedokážou dodat vodu teplejší než 60 až 70 °C, zatímco pro kotel to není žádný problém.

Tepelné čerpadlo do nezatepleného domu

V domech, které dosud využívaly jiný způsob vytápění, je použití tepelného čerpadla komplikovanější. Je opravdu důležité posoudit stav, rozlohu, stáří nemovitosti i podnebí, kde stojí.

Matematika je totiž neúprosná. Pokud nemá dům žádnou nebo slabou izolaci a dochází k větším tepelným ztrátám, je potřeba vytápění s vyšším výkonem. Pro starší rodinný dům je nejčastěji potřeba výkon 13 až 25 kW, zatímco novostavby si vystačí se zdrojem vytápění o výkonu do 9 kW. 

To nemusí znamenat takový problém při spalování dřeva nebo pelet, ale na spotřebě elektřiny to poznáte brzy. Obzvlášť při aktuálních vysokých cenách za energie. Navíc si za vyšší výkon čerpadla připlatíte už při nákupu. 

Zajímá vás, jaké náklady na provoztepelné čerpadlo? Cena za vytápění a ohřev vody se bude výrazně odlišovat podle typu použitého čerpadla, jeho výkonu a parametrů vašeho domu. Vždy si tedy nechte zpracovat kalkulaci od odborníků a zvažte návratnost své investice.

Na co ještě si dát pozor? Mnoho tepelných čerpadel má navíc vestavěný elektrokotel, který pomocí elektřiny vypomáhá s topením v chladných obdobích. Jakmile klesne venkovní teplota a čerpadlo na vytápění a ohřev vody nestačí, automaticky se zapne dotopový elektrokotel. Náklady na vytápění elektřinou se pak můžou nepříjemně zvýšit nad očekávanou částku, kterou slibovalo tepelné čerpadlo.

Kombinace kotel na pevné palivo a čerpadlo 

Je tedy lepší ve starším domě, který má vyšší tepelné ztráty, na tepelné čerpadlo zapomenout? Není to nutné. Stačí správně využít výhody hlavního a alternativního zdroje vytápění.

Tepelné čerpadlo do starého domu zkombinujte s kotlem na pevná paliva a nemusíte se obávat vysokých nákladů na elektřinu. 

Záleží na vás, zda dáváte přednost kotli na dřevo nebo automatickému kotli na pelety. Tepelné čerpadlo nepotřebuje komín, takže postačí, když budete mít dost místa na rozšíření stávajícího topného systému.

1. Tepelné čerpadlo + kotel na pelety

Pokud zkombinujete tepelné čerpadlo s automatickým kotlem na pelety, můžete si nastavit také automatický přechod na spalování pelet. Jakmile venkovní teplota klesne pod stanovenou mez, tepelné čerpadlo může automaticky zapnout vytápění v kotli na pelety. Kotel pak samočinně dodává pelety na rošt hořáku, a dokud nedojdou palivo v násypce, nemusíte se o nic starat.

2. Tepelné čerpadlo + kotel s manuálním přikládáním

Při použití kotle na pevná paliva s ručním přikládání doporučujeme instalovat také akumulační nádobu, která udrží ohřátou vodu pro pozdější využití. Vodu v akumulační nádobě jednoduše ohřejete kotlem na pevná paliva a tepelné čerpadlo se zapne až po poklesu teploty vody v akumulační nádobě.

Pokud máte možnost využívat ve svém domě víc zdrojů tepla, určitě to oceníte. Nebudete závislí na jednou palivu a v každé situaci využijete maximální výhody konkrétního způsobu vytápění. A to platí jak pro novostavby, tak starší budovy.