Používání kotle po roce 2022

h
Můžete používat váš kotel i po roce 2022?

Datum 1. září 2022 je důležitý pro všechny provozovatele starších kotlů na pevná paliva. Tímto dnem uplyne lhůta, do níž zákon o ochraně ovzduší nařizuje vyměnit kotle první a druhé emisní třídy, které znečišťují ovzduší podstatně hůř než modernější typy. Pro výměnu kotlů mohou provozovatelé využít dotační program Kotlíkové dotace, kde mohou získat až 127 000 Kč.