Jakých kotlů se týká výměna kotle

Vyměňte kotel za nový, než bude vytápění starým kotlem nezákonné. Čas máte už jen do 1. září 2024. Poté uplyne lhůta, do které zákon o ochraně ovzduší nařizuje kotle emisní třídy 1 a 2 přestat provozovat. Na výměnu se vyplatí vyřídit dotaci a čerpat příspěvek.

Zákaz užívání platí pro kotle 1. a 2. emisní třídystarší kotle bez označení emisní třídy a také kotle, které si kutilové vyrobili sami. Místo něj lze pořídit jiný, ekologičtější zdroj vytápění – tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu. Nejoblíbenější volbou je kotel na dřevo nebo kotel na pelety.

Při výměně je možné požádat o peníze z dotačního programu. Minimálně polovina vynaložených financí se tak vrátí formou dotace.

Vše o konci starých kotlů najdete v článku, kde přinášíme odpovědi na 10 nejčastějších otázek.

Nově: tři dotační programy na výběr

Pro rok 2023 běží tři dotační programy, které se liší svým zaměřením i podmínkami. Souhrnně se někdy označují jako Kotlíkové dotace 2023+.

 • Nová zelená úsporám
 • Kotlíkové dotace
 • Oprav dům po babičce

Maximum z Nové zelené úsporám

V programu Nová zelená úsporám mohou požádat všichni majitelé domů bez dokazování příjmu domácnosti. Dotaci lze vyřizovat před zahájením, v průběhu i po dokončení prací, ale peníze jsou vždy vyplacené až po realizaci.

Jakou nejvyšší částku na výměnu kotle může žadatel dostat?

 • Kotel na biomasu včetně akumulační nádrže/​se samočinnou dodávkou paliva – limit 80 000 Kč
 • Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet – limit 100 000 Kč
 • Kamna na biomasu – limit 45 000 Kč

Výše dotace může dosáhnout nejvýš 50 procent uznatelných výdajů. Větší částky mohou získat majitelé domů, pokud jsou na území tří strukturálně znevýhodněných krajů. Pro Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezského kraje platí zvýhodnění podpory o dalších 10 procent.

kotel na dřevo

S nižším příjmem vyšší dotace

Na domácnosti s nižšími příjmy jsou zaměřené nové Kotlíkové dotace, které proplatí až 95 procent nákladů spojených s výměnou starého kotle na tuhá palivaVýhodou je možnost požádat předem o část peněz jako zálohu

Nové podmínky pro rok 2023

Žadatelem o Kotlíkovou dotaci může být nově:

 • osoba, která pobírá starobní nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně. Platí pro všechny členy stejné domácnosti.
 • osoba, která mezi 1. lednem 2022 a dnem podání žádosti pobírala příspěvek na bydlení.

Maximum z Kotlíkových dotacích: až 95 %

Jakou nejvyšší částku na výměnu kotle může žadatel dostat?

 • Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva včetně akumulační nádrže: limit 130 000 Kč
 • Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva: limit 130 000 Kč

kotliky termíny

Kotlíkové dotace poskytují majitelům a spolumajitelům jednotlivé krajské úřady, které také vypisují termíny a přijímají žádosti. Kraje mohou poskytnout žadatelům také část peněz předem, pokud předloží zálohovou fakturu od dodavatele.

Více informací najdete na Kotlikydotace.cz

Oprav dům po babičce: peníze předem

Tento dotační program je nový a vznikl, aby podpořil rekonstrukce starších domů. Po komplexním zateplení, výměně starého kotle a instalaci moderního a ekologického vytápění mohou sloužit pro plnohodnotné bydlení s vysokými standardy.

Výhodou je vyplacení kompletní dotace předem a bonus 50 tisíc korun za každé nezletilé dítě.

Jakou nejvyšší částku na výměnu kotle může žadatel dostat?

 • Kotel na biomasu včetně akumulační nádrže/​se samočinnou dodávkou paliva – limit 80 000 Kč
 • Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet – limit 100 000 Kč
 • Kamna na biomasu – limit 45 000 Kč

kamna na pelety

Výše dotace může dosáhnout nejvýš 50 procent uznatelných výdajů. Větší částky mohou získat majitelé domů, pokud jsou na území tří strukturálně znevýhodněných krajů. Pro Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezského kraje a další vybraní obce platí zvýhodnění podpory o dalších 10 procent.

Chcete se v nabídce dotačních programů detailněji zorientovat? 

Sepsali jsem pro váš přehledné srovnání, jak vyřídit a kam poslat žádost.

 

aktualizováno: 17. 8. 2023

— —  —  — –

Takto vypadaly podmínky podle původního plánu, který zakazoval používání starých kotlů k 1. září 2022:

Jaké kotle na tuhá paliva po roce 2022

Od podzimu roku 2022 můžou rodinné domy vytápět pouze kotli, které spadají do 3., 4. nebo 5. emisní třídy. Jiné kotle na tuhá paliva nyní ani od roku 2022 prakticky již na trhu nekoupíte. 

Výhodné bylo pro výměnu kotlů využít dotační program kotlíkové dotace, ve kterém jste mohli získat až 127 000 Kč, protože se dalo z dotace pokrýt až 85 % ceny. Díky dotacím si tak mohli i domácnosti s nižším příjmem dovolit například automatický kotel na pelety nebo úsporný kotel na dřevo. V současné době ale již nejsou otevřené žádné dotační programy, a nové se očekávají v druhém pololetí 2021. Můžeme očekávat změnu výše částek pro dotace.

Dotační program nyní není aktivní

Další dotační výzva se připravuje. A nejspíš se pro zájemce spustí na podzim. Pravděpodobně SFŽP vyhlásí podmínky dotace, které krajské úřady upraví pro svoje oblasti a zveřejní svoje podmínky do půl roku. Očekáváme změnu výše částek, které se budou žadatelům proplácet. Za dalších pár měsíců začne sběr přihlášek. Reálně lze proto počítat s vyplácením dotací konečným příjemcům někdy v druhé polovině 2022.

Peníze na výměnu kotle jsou

Ministerstvo životního prostředí přidělilo začátkem letošního roku na výměnu kotlů 600 milionů korun. Další nové dotační tituly by měly rovněž nabídnout další stamiliony korun na výměny kotlů. Zatím se o nich nemluví, tak uvidíme.

Na jaké kotle se dotace vztahuje

Kotlíkové dotace lze uplatnit na výměnu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním, které nesplňují požadavky 3., 4. ani 5. emisní třídy dle ČSN EN 303:5, za nový ekologický kotel. Nové kotle musí splňovat směrnici o ekodesignu. Seznam těchto dotovaných výrobků najdete v “seznamu registrovaných výrobků” na webu SFŽP”. Podporované jsou kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a s ručním přikládáním.