Jakých kotlů se týká výměna kotle

Vyměňte starý kotel za nový, než bude vytápění vaším starým kotlem nezákonné, protože uplyne lhůta, do níž zákon o ochraně ovzduší nařizuje staré kotle vyměnit.

Dva dotační programy na výběr

V programu Nová zelená úsporám mohou požádat všichni majitelé domů bez dokazování příjmu domácnosti. 

Zájemci mohou žádat o proplacení výměny kotle na tuhá paliva, který nesplňuje 3. nebo vyšší emisní třídu. Místo něj si mohou pořídit jiný, ekologičtější zdroj vytápění – tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu. Dotaci lze vyřizovat před zahájením, v průběhu i po dokončení prací, ale peníze jsou vždy vyplacené až po realizaci.

Maximum z Nové zelené úsporám

Jakou nejvyšší částku na výměnu kotle může žadatel dostat?

  • Kotel na biomasu včetně akumulační nádrže/se samočinnou dodávkou paliva – limit 80 000 Kč
  • Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet – limit 100 000 Kč

Výše dotace může dosáhnout nejvýš 50 procent uznatelných výdajů. Větší částky mohou získat majitelé domů, pokud jsou na území tří strukturálně znevýhodněných krajů. Pro Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezského kraje platí zvýhodnění podpory o dalších 10 procent.

S nižším příjmem vyšší dotace

Na domácnosti s nižšími příjmy jsou zaměřené nové Kotlíkové dotace, které proplatí až 95 procent nákladů spojených s výměnou starého kotle na tuhá paliva. Během jara 2022 se vláda rozhodla vyřadit z podporovaných zdrojů vytápění plynové kondenzační kotle. 

Podmínkou přiznání dotace je, aby čistý příjem jednoho člena domácnosti nepřekročil hranici 170 900 Kč za rok 2020 (tedy 14 242 Kč na osobu za měsíc). Mezi členy domácnosti se započítávají nezletilé dětí a studenti do 26 let, u nichž se automaticky počítá s nulovým příjmem. Důchodci mají mít nárok na dotaci bez dokládání výše příjmů. 

Maximum z Kotlíkových dotacích

Jakou nejvyšší částku na výměnu kotle může žadatel dostat?

Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva včetně akumulační nádrže nebo se samočinnou dodávkou paliva: 130 000 Kč

Kotlíkové dotace budou majitelům a spolumajitelům poskytovat jednotlivé krajské úřady, které také vypisují termíny a přijímají žádosti. Kraje mohou poskytnout žadatelům také část penež předem, pokud předloží zálohovou fakturu od dodavatele.

Více informací najdete na Kotlikydotace.cz, aktualizováno: 1. 8. 2022

—---------------

Takto vypadaly podmínky podle původního plánu, který zakazoval používání starých kotlů k 1. září 2022:

Jaké kotle na tuhá paliva po roce 2022

Od podzimu roku 2022 můžou rodinné domy vytápět pouze kotli, které spadají do 3., 4. nebo 5. emisní třídy. Jiné kotle na tuhá paliva nyní ani od roku 2022 prakticky již na trhu nekoupíte. 

Zákaz užívání tedy mají kotle 1. a 2. emisní třídystarší kotle bez označení emisním tříd a také kotle, které si šikovní kutilové vyrobili sami.

Kotlíkové dotace v novém provedení

Výhodné bylo pro výměnu kotlů využít dotační program kotlíkové dotace, ve kterém jste mohli získat až 127 000 Kč, protože se dalo z dotace pokrýt až 85 % ceny. Díky dotacím si tak mohli i domácnosti s nižším příjmem dovolit například automatický kotel na pelety nebo úsporný kotel na dřevo. V současné době ale již nejsou otevřené žádné dotační programy, a nové se očekávají v druhém pololetí 2021. Můžeme očekávat změnu výše částek pro dotace.

Dotační program nyní není aktivní

Další dotační výzva se připravuje. A nejspíš se pro zájemce spustí na podzim. Pravděpodobně SFŽP vyhlásí podmínky dotace, které krajské úřady upraví pro svoje oblasti a zveřejní svoje podmínky do půl roku. Očekáváme změnu výše částek, které se budou žadatelům proplácet. Za dalších pár měsíců začne sběr přihlášek. Reálně lze proto počítat s vyplácením dotací konečným příjemcům někdy v druhé polovině 2022.

Peníze na výměnu kotle jsou

Ministerstvo životního prostředí přidělilo začátkem letošního roku na výměnu kotlů 600 milionů korun. Další nové dotační tituly by měly rovněž nabídnout další stamiliony korun na výměny kotlů. Zatím se o nich nemluví, tak uvidíme.

Na jaké kotle se dotace vztahuje

Kotlíkové dotace lze uplatnit na výměnu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním, které nesplňují požadavky 3., 4. ani 5. emisní třídy dle ČSN EN 303:5, za nový ekologický kotel. Nové kotle musí splňovat směrnici o ekodesignu. Seznam těchto dotovaných výrobků najdete v “seznamu registrovaných výrobků” na webu SFŽP”. Podporované jsou kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a s ručním přikládáním.