Jakých kotlů se týká výměna kotle 2022

Jakých kotlů se týká výměna kotle 2022

Vyměňte starý kotel za nový, než bude vytápění vaším starým kotlem nezákonné, protože uplyne lhůta, do níž zákon o ochraně ovzduší nařizuje staré kotle vyměnit.

Od 1. září 2022 nebudete moct provozovat kotle zakoupené před rokem 2003 a kotle emisní třídy 1 a 2, které znečišťují ovzduší podstatně více než modernější typy. Podle současných odhadů zbývá vyměnit zhruba 360 tisíc kotlů. Proto vám doporučujeme vyměnit váš kotel, dokud je čas a než budou kupovat nové kotle všichni.

Jaké kotle na tuhá paliva po roce 2022

Od podzimu roku 2022 můžou rodinné domy vytápět pouze kotli, které spadají do 3., 4. nebo 5. emisní třídy. Jiné kotle na tuhá paliva nyní ani od roku 2022 prakticky již na trhu nekoupíte. 

Zákaz užívání tedy mají kotle 1. a 2. emisní třídy, starší kotle bez označení emisním tříd a také kotle, které si šikovní kutilové vyrobili sami.

Kotlíkové dotace v novém provedení

Výhodné bylo pro výměnu kotlů využít dotační program kotlíkové dotace, ve kterém jste mohli získat až 127 000 Kč, protože se dalo z dotace pokrýt až 85 % ceny. Díky dotacím si tak mohli i domácnosti s nižším příjmem dovolit například automatický kotel na pelety nebo úsporný kotel na dřevo. V současné době ale již nejsou otevřené žádné dotační programy, a nové se očekávají v druhém pololetí 2021. Můžeme očekávat změnu výše částek pro dotace.

Dotační program nyní není aktivní

Další dotační výzva se připravuje. A nejspíš se pro zájemce spustí na podzim. Pravděpodobně SFŽP vyhlásí podmínky dotace, které krajské úřady upraví pro svoje oblasti a zveřejní svoje podmínky do půl roku. Očekáváme změnu výše částek, které se budou žadatelům proplácet. Za dalších pár měsíců začne sběr přihlášek. Reálně lze proto počítat s vyplácením dotací konečným příjemcům někdy v druhé polovině 2022.

Peníze na výměnu kotle jsou

Ministerstvo životního prostředí přidělilo začátkem letošního roku na výměnu kotlů 600 milionů korun. Další nové dotační tituly by měly rovněž nabídnout další stamiliony korun na výměny kotlů. Zatím se o nich nemluví, tak uvidíme.

Na jaké kotle se dotace vztahuje

Kotlíkové dotace lze uplatnit na výměnu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním, které nesplňují požadavky 3., 4. ani 5. emisní třídy dle ČSN EN 303:5, za nový ekologický kotel. Nové kotle musí splňovat směrnici o ekodesignu. Seznam těchto dotovaných výrobků najdete v “seznamu registrovaných výrobků” na webu SFŽP”. Podporované jsou kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a s ručním přikládáním.