Jaké jsou podmínky pro Kotlíkové dotace 2021+?

Zákaz provozu starých kotlů na uhlí se posunul na začátek září 2024. Poté už opravdu nebude možné provozovat kotle emisních tříd 1 a 2. Proto, jen jak to bude možné, neváhejte a vyměňte starý kotel za nový, protože podle odhadů bude současná vlna nákupů pokračovat. Tak ať vám dotace na nový kotel neunikne.

Co jsou Kotlíkové dotace 2021+ a 2023+

Kotlíkové dotace jsou mezi českými domácnostmi velmi oblíbené. Můžete díky nim získat dotaci na kotel na dřevo nebo dotaci na kotel na pelety. V průběhu let u nich postupně dochází ke změnám podmínek pro čerpání. Přečtěte si, co se změnilo pro rok 2023.

S rokem 2021 přišlo Ministerstvo životního prostředí s rozdělením programů tak, aby sociálně slabší domácnosti měly nárok na vyšší finanční podporu a jednodušší vyřízení.

Dlouhou dobu existovaly samostatně dva programy, z nichž lze získat dotaci na výměnu nevyhovujícího kotle na tuhá paliva. 

Během roku 2023 přibyl ještě třetí program nazvaný Oprav dům po babičce. Všechny tři nabízejí peníze na výměnu starého kotle emisní třídy 1 a 2.

Jaké jsou podmínky dotace na kotel?

Mezi podporované zdroje ekologického vytápění patří tepelná čerpadla, kotle na pelety nebo kotle na dřevo. Naopak plynové kondenzační kotle byly na jaře 2022 z programů vyřazené.

 • Univerzální dotační program Nová zelená úsporám mohou využít všichni žadatelé bez prokazování příjmu domácnosti.
 • Nový program Oprav dům po babičce je určený pro domy starší 10 let. Hlavním cílem má být komplexní zateplení obvodových stěn, střechy, stropů i podlah a výměna oken. Velkou výhodou je možnost čerpat veškeré finance předem a zvýhodnění rodin s dětmi.
 • Pro domácnosti s nižšími příjmy jsou vyhrazené Kotlíkové dotace. Patří sem domácnosti, ve kterých žijí důchodci nebo osoby s nárokem na příspěvek na bydlení.

Nová zelená úsporám: podmínky

To nejdůležitější o výměně kotle a vyřízení dotace v Nové zelené úsporám:

 • Starý kotel na tuhá paliva: 1. nebo 2. emisní třídy v rodinném domě nebo lokální topidla na pevná paliva využívaná jako hlavní zdroj pro vytápění
 • Nový kotel s dotací: 
 • Kotel na biomasu včetně akumulační nádrže/​se samočinnou dodávkou paliva – limit 80 000 Kč
 • Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet – limit 100 000 Kč
 • Nová kamna s dotací: lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva nebo akumulační kamna na biomasu – limit 45 000 Kč
 • Žadatelé musí být vlastníci, je nutné trvalé bydliště v objektu.
 • Maximální výše uznatelných nákladů: 50 procent
 • V Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji: 60 procent
 • Žádat lze ale i zpětně: proplácejí se práce provedené po 1. lednu 2021.
 • Dotace je vyplácena vždy až po realizované výměně kotle za nový.
 • Vyřízení dotace Nová zelená úsporám probíhá výhradně elektronicky. Je potřeba tzv. identita občana.
 • Žádosti je možné podávat u Státního fondu životního prostředí ČR přes internet na stránkách Agendového informačního systému SFŽP ČR. 

Oprav dům po babičce: podmínky

To nejdůležitější o výměně kotle a vyřízení dotace společně se zateplením domu v programu Oprav dům po babičce:

 • Pro budovy starší než 10 let – s datem žádosti o stavební povolení do 1. 7. 2013.
 • Lze čerpat pouze v kombinaci se zateplením domu.
 • Starý kotel na tuhá paliva: 1. nebo 2. emisní třídy nebo lokální topidla na pevná paliva využívaná jako hlavní zdroj pro vytápění v rodinném domě starším než 10 let.
 • Nový kotel na tuhá paliva s dotací: 
 • Kotel na biomasu včetně akumulační nádrže/​se samočinnou dodávkou paliva – limit 80 000 Kč
 • Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet – limit 100 000 Kč
 • Nová kamna s dotací: lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva nebo akumulační kamna na biomasu – limit 45 000 Kč
 • Žadatelé musí být vlastníci a ekonomicky aktivní fyzické osoby. Trvalé bydliště v objektu je nutné až v době doložení realizace projektu.
 • Celá dotace může být vyplacená předem.
 • Maximální výše uznatelných nákladů: 50 procent
 • V Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji + dalších vybraných míst: 60 procent
 • Rodinný bonus 50 tisíc korun na každé nezletilé dítě žadatele.
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.
 • Žádat lze ale i zpětně: proplácejí se práce provedené po 1. lednu 2021.
 • Vyřízení dotace Nová zelená úsporám / Oprav dům po babičce probíhá výhradně elektronicky. Je potřeba tzv. identita občana.
 • Žádosti je možné podávat u Státního fondu životního prostředí ČR přes internet na stránkách Agendového informačního systému SFŽP ČR. 

Peletový kotel

Kotlíkové dotace: podmínky

To nejdůležitější o výměně kotle a vyřízení Kotlíkových dotací:

 • Starý kotel na tuhá paliva: 1. nebo 2. emisní třídy
 • Nový kotel s dotací: Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva včetně akumulační nádrže nebo se samočinnou dodávkou paliva — limit 130 000 Kč
 • Maximální výše uznatelných nákladů: 95 procent
 • Určené pro žadatele, kteří mezi 1. lednem 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení
 • Určené také pro: Domácnosti složené ze starobních nebo invalidních důchodců (invalidita 3. stupně).
 • Žadatelé musí být vlastníci nebo spoluvlastníci, je nutné trvalé bydliště v objektu.
 • Žadatel může požádat o část peněz předem na uhrazení zálohové faktury od dodavatele.
 • Dotace vyřizují a vyplácejí jednotlivé krajské úřady. Termíny pro příjem žádostí se postupně zveřejňují. Další vlna startuje v září 2023. Žádost o dotaci na kotel podáváte podle podmínek svého příslušného krajského úřadu.

Kotel na dřevo

Jak získat dotaci na kotel?

Po výměně kotle je potřeba doložit

 • fotodokumentaci nově instalovaného kotle na pelety nebo dřevo
 • fotodokumentaci původního (starého) kotle zapojeného do systému + fotodokumentaci demonotvaného kotle včetně jeho revizí zprávy
 • kopie dokladu o instalaci a uvedení nového kotle do provozu
 • kopie protokolu o revizi spalinové cesty 
 • kopie zprávy o montáži
 • potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle na tuhá paliva
 • kopie faktur nebo daňových dokladů od dodavatele
 • případně další doklad, který stanoví příslušný kraj

Postup pro vyřízení Kotlíkové dotace

Chcete kotel na dotace? Připravte se na to, že od prvního podání žádosti o kotlíkovou dotaci po připsání celkové částky na váš účet uplyne pravděpodobně pár měsíců.

Detailní postup, jak na kotlíkové dotace:

 1. Elektronicky podáte žádost na kotlíkovou dotaci na příslušném Krajském úřadě po vyhlášení kotlíkových dotací v daném kraji. Přehled termínů najdete zde: Kotlikydotace.cz 
 2. Krajský úřad vám potvrdí přijetí žádosti a zasílá pořadové číslo vč. všech dokumentu pro vyplnění a dodání fotografií stávajícího kotle a celého systému.
 3. Vyplníte požadované dokumenty, vytisknete a odevzdáte opět na krajském úřadu.
 4. Krajský úřad zkontroluje požadované údaje a případně požádá o doplnění a upřesnění.
 5. Pokud je všechno v pořádku pak rada kraje po tzv. balíčcích žádosti schválí.
 6. Krajský úřad vám následně zasílá finální smlouvu o přidělení dotace. Obě kopie podepisujete a jednu kopii odešlete zpět na Krajský úřad.
 7. Následně si necháte udělat novou kotelnu, vypíšete závěrečnou zprávu vč. fotografií nové kotelny a dodání dokumentu o ekologické likvidaci starého kotle a faktury za celou stavbu kotelny.
 8. Vy zaplatíte realizační firmě fakturu.
 9. Krajský úřad poté (se zpožděním) proplácí až 95 % celkových způsobilých nákladů přímo vám.

Pokud si nebudete vědět rady, zavolejte na obchodní oddělení OPOP (+420 571 675 240), rádi vám doporučíme firmu z vašeho okolí, která umí kotle nainstalovat, následně servisovat a současně žádost o dotace vyřídí.

Aktualizováno 15.7.2023