Jaké jsou podmínky pro Kotlíkové dotace 2021+?

Zákaz provozu starých kotlů na uhlí se posunul na začátek září 2024. Poté už opravdu nebude možné provozovat kotle emisních tříd 1 a 2. Proto, jen jak to bude možné, neváhejte a vyměňte starý kotel za nový, protože podle odhadů bude současná vlna nákupů pokračovat. Tak ať vám Kotlíková dotace neunikne.

Co jsou Kotlíkové dotace 2021+

Kotlíkové dotace jsou mezi českými domácnostmi velmi oblíbené. S rokem 2021 přišlo Ministerstvo životního prostředí s rozdělením programů tak, aby sociálně slabší domácnosti měly nárok na vyšší finanční podporu a jednodušší vyřízení.

V současnosti proto existují samostatně dva programy, z nichž lze získat dotaci na výměnu nevyhovujícího kotle na tuhá paliva. Mezi podporované zdroje ekologického vytápění patří tepelná čerpadla, kotle na pelety nebo kotle na dřevo. Naopak plynové kondenzační kotle byly na jaře 2022 z programů vyřazené.

Dotační program Nová zelená úsporám mohou využít všichni žadatelé bez prokazování příjmu domácnosti.

Pro domácnosti, které mají příjem pod určenou hranicí, jsou vyhrazené nové Kotlíkové dotace. Touto hranicí je čistý příjem 170 900 korun pro jednoho člena domácnosti za rok 2020.

Nová zelená úsporám: podmínky

To nejdůležitější o výměně kotle a vyřízení dotace v Nové zelené úsporám:

 • Starý kotel na tuhá paliva: 1. nebo 2. emisní třídy v rodinném domě nebo lokální topidla na pevná paliva využívaná jako hlavní zdroj pro vytápění
 • Nový kotel: Kotel na biomasu včetně akumulační nádrže/se samočinnou dodávkou paliva – limit 80 000 Kč nebo Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet – limit 100 000 Kč
 • Maximální výše uznatelných nákladů: 50 procent
 • V Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji: 60 procent
 • Žadatelé musí být vlastníci nebo spoluvlastníci, je nutné trvalé bydliště v objektu
 • Dotace je vyplácena vždy až po realizované výměně kotle za nový
 • Žádosti je možné podávat u Státního fondu životního prostředí ČR přes internet na stránkách Agendového informačního systému SFŽP ČR.

Kotlíkové dotace: podmínky

To nejdůležitější o výměně kotle a vyřízení Kotlíkových dotací:

 • Starý kotel na tuhá paliva: 1. nebo 2. emisní třídy
 • Nový kotel: Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva včetně akumulační nádrže nebo se samočinnou dodávkou paliva - 130 000 Kč
 • Maximální výše uznatelných nákladů: 95 procent
 • Určené pro žadatele, kteří mezi 1. lednem 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení
 • Určené také pro: Domácnosti složené ze starobních nebo invalidních důchodců (invalidita 3. stupně).
 • Žadatelé musí být vlastníci nebo spoluvlastníci, je nutné trvalé bydliště v objektu
 • Žadatel může požádat o část peněz předem na uhrazení zálohové faktury od dodavatele
 • Dotace vyřizují a vyplácejí jednotlivé krajské úřady. Termíny pro příjem žádostí se postupně zveřejňují. Další vlna bude otevřená v létě 2023.

Po výměně kotle je potřeba doložit

 • fotodokumentaci nově instalovaného kotle na pelety nebo dřevo
 • fotodokumentaci původního (starého) kotle zapojeného do systému + fotodokumentaci demonotvaného kotle včetně jeho revizí zprávy
 • kopie dokladu o instalaci a uvedení nového kotle do provozu
 • kopie protokolu o revizi spalinové cesty 
 • kopie zprávy o montáži
 • potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle na tuhá paliva
 • kopie faktur nebo daňových dokladů od dodavatele
 • případně další doklad, který stanoví příslušný kraj

Postup pro vyřízení Kotlíkové dotace

Připravte se na to, že od prvního podání žádosti o kotlíkovou dotaci po připsání celkové částky na váš účet uplyne pravděpodobně pár měsíců.

Detailní postup, jak na kotlíkové dotace:

 1. Elektronicky podáte žádost na kotlíkovou dotaci na příslušném Krajském úřadě po vyhlášení kotlíkových dotací v daném kraji. Přehled termínů najdete zde: Kotlikydotace.cz 
 2. Krajský úřad vám potvrdí přijetí žádosti a zasílá pořadové číslo vč. všech dokumentu pro vyplnění a dodání fotografií stávajícího kotle a celého systému.
 3. Vyplníte požadované dokumenty, vytisknete a odevzdáte opět na krajském úřadu.
 4. Krajský úřad zkontroluje požadované údaje a případně požádá o doplnění a upřesnění.
 5. Pokud je všechno v pořádku pak rada kraje po tzv. balíčcích žádosti schválí.
 6. Krajský úřad vám následně zasílá finální smlouvu o přidělení dotace. Obě kopie podepisujete a jednu kopii odešlete zpět na Krajský úřad.
 7. Následně si necháte udělat novou kotelnu, vypíšete závěrečnou zprávu vč. fotografií nové kotelny a dodání dokumentu o ekologické likvidaci starého kotle a faktury za celou stavbu kotelny.
 8. Vy zaplatíte realizační firmě fakturu.
 9. Krajský úřad poté (se zpožděním) proplácí až 95 % celkových způsobilých nákladů přímo vám.

Pokud si nebudete vědět rady, zavolejte na obchodní oddělení OPOP (+420 571 675 240), rádi vám doporučíme firmu z vašeho okolí, která umí kotle nainstalovat, následně servisovat a současně žádost o dotace vyřídí.

Aktualizováno 15.5.2023