kotlíkové dotace

Jaké jsou podmínky pro kotlíkové dotace?

Od září 2022 nebude možné provozovat kotle emisních tříd 1 a 2. Lidé již vyměnili téměř 90 tisíc kotlů a podle odhadů zbývá vyměnit až 360 tisíc kotlů. Proto, jen jak to bude možné, neváhejte a vyměňte starý kotel za nový, protože podle odhadů náš trh zaplaví vlna nákupů. Tak ať vám kotlíková dotace neunikne.

Co je to kotlíková dotace

Dotační program kotlíkové dotace vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí. Celkově se jednalo o tři vlny, kdy bylo možné, aby majitelé rodinných domů žádali o finanční příspěvek na výměnu starých, neekologických kotlů na pevná paliva. Majitelé mohli žádat až o 127 000 Kč, protože se dalo z dotace pokrýt až 85 % ceny. V současné době ale tento dotační program otevřený není a další se očekává v druhém pololetí 2021. Můžeme očekávat změnu výše částek pro dotace.

Další vlna dotací

Kotlíkové dotace nebo nějaká jejich obdoba mají pokračovat, příští vlna dotací by měla být na podzim. 

Pravděpodobně bude vývoj vypadat tak, že SFŽP vyhlásí obecné podmínky dotace, krajské úřady zveřejní svoje podmínky do půl roku na to, a do dalšího měsíce začne příjem přihlášek na výměnu kotlů. Reálně lze proto počítat s vyplácením dotací někdy v druhé polovině roku 2022.

Jak získat kotlíkovou dotaci

Využít kotlíkovou dotaci můžete na kotle na pelety nebo kotle na dřevo. Na kotle na uhlí se dotace v minulosti nevztahovala. A ačkoliv je topení uhlím momentálně nejlevnější, očekává se, že v průběhu let jeho cena bude pomalu stoupat.

Jaké jsou podmínky pro získání kotlíkové dotace

 1. Jste majitelem rodinného domu, který je vytápěný kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním spadající do třídy 1. a 2. dle ČSN 303-5. (Pokud kotel na tuhá paliva je v 3. 4. nebo 5. emisní třídě nelze o dotaci žádat.)
 2. Váš kotel na pevná paliva je hlavní zdroj vytápění rodinného domu (více než 50 %). 
 3. Souhlasí s žádostí i realizací výměny kotle všichni majitelé nemovitosti.
 4. Je váš dům z hlediska energetické náročnosti zahrnutý do kterékoliv třídy (A až G).

Postup

Připravte se na to, že od prvního podání žádosti o kotlíkovou dotaci po připsání částky na váš účet uplyne pravděpodobně pár měsíců.

Detailní postup jak na kotlíkové dotace:

 1. Elektronicky podáte žádost na kotlíkovou dotaci na příslušném Krajském úřadě po vyhlášení kotlíkových dotací v daném kraji.
 2. Krajský úřad vám potvrdí přijetí žádosti a zasílá pořadové číslo vč. všech dokumentu pro vyplnění a dodání fotografií stávajícího kotle a celého systému.
 3. Vyplníte požadované dokumenty, vytisknete a odevzdáte opět na krajském úřadu.
 4. Krajský úřad zkontroluje požadované údaje a případně požádá o doplnění a upřesnění.
 5. Pokud je všechno v pořádku pak rada kraje po tzv. balíčcích žádosti schválí.
 6. Krajský úřad vám následně zasílá finální smlouvu o přidělení dotace. Obě kopie podepisujete a jednu kopii odešlete zpět na Krajský úřad.
 7. Následně si necháte udělat novou kotelnu, vypíšete závěrečnou zprávu vč. fotografií nové kotelny a dodání dokumentu o ekologické likvidaci starého kotle a faktury za celou stavbu kotelny.
 8. Vy zaplatíte realizační firmě fakturu.
 9. Krajský úřad poté (se zpožděním) proplácí až 85 % celkových způsobilých nákladů přímo vám.

V současné době je aktivní dotační program Nová zelená úsporám, ten je ale určený především pro právnické osoby.

Pokud si nebudete vědět rady, zavolejte na obchodní oddělení OPOP (+420 571 675 240), rádi vám doporučíme firmu z vašeho okolí, která umí kotle nainstalovat, následně servisovat a současně žádost o dotace vyřídí.