Odhořívací nebo prohořívací kotel?

Zajímá vás, co to jsou odhořívací a prohořívací kotle? Jednoznačnou odpověď i s kotli, které takto hoří, se dozvíte v tomto článku.

Odhořívací nebo prohořívací kotel?

Odhořívací kotel

Odhořívací kotel je takový, ve kterém probíhá postupné spalování paliva v dolní části kotle. V praxi to funguje tak, že naložíte palivo do násypky, zapálíte oheň v topeništi a hoří vám pouze malá část přiloženého paliva, a vlastní vahou, jak odhořívá, tak palivo klesá. Palivo do násypky se pak doplňuje shora. Tento typ hoření je ekologičtější, protože vždy hoří jen malá část přiloženého paliva.

Odhořívací kotle na uhlí s ručním přikládáním 

Odhořívací kotle jsou u nás kotle na uhlí s ručním přikládáním. Spadají do 4. emisní třídy kotlů, splňují podmínky ekodesignu a mají účinnost až 84 %. Jedná se o kotel na uhlí H 4EKO‑U, který má i velkou násypnou šachtu, abyste nemuseli přikládat příliš často. Výhodou je, jak bylo zmíněnou výše, že palivo v kotli pomalu odhořívá a teplo se tak využije opravdu na prohřátí domu. Kotel byl dříve certifikován i pro spalování dřeva a dosahoval při spalování dřeva parametrů 3. emisní třídy.

V principu se ovšem dá v odhořívacím kotli spalovat dřevo, černé uhlí, hnědé uhlí a mohou být použity i dřevěné nebo uhelné brikety.

Odhořívací nebo prohořívací kotel

Dříve, než přišly zplynovací kotle, byly jen odhořívací a prohořívací kotle. Prohořívací způsob spalování je stejný, jako když zapálíte oheň v ohništi. Oheň je zapálený zespodu a prohoří všechno palivo, které je nad ním. To znamená, že hoří najednou. To je pro kotel nehospodárné a neekologické a prakticky neexistuje způsob jak takový kotel regulovat. Místo rovnoměrné teploty v domě, se proto při plném naložení přehříval komín a palivo se zbytečně spalovalo. Z těchto důvodů již takové kotle na trhu nenajdete. 

Odhořívací kotle na dřevo?

Odhořívací kotle na dřevo se již nevyrábí. V nabídkách najdete zplynovací kotle na dřevo, které jsou vybaveny většinou odtahovým ventilátorem. Ventilátor umožňuje řídit množství vzduchu, které je přiváděno do kotle a tím výrazně zlepšuje možnost regulace kotle při spalování. Princip zplynovacího kotle spočívá v tom, že palivo v násypce mírně hoří, možná bychom mohli napsat žhne a vzniklý plyn se dopaluje v dopalovací komoře kotle, následně spaliny předávají teplo do výměníku kotle.

Ve zplynovacích kotlích je obvykle spalováno dřevo a z naší nabídky můžeme doporučit naše kotle na dřevo H4EKO‑D, které mají účinnost až 90 % a spadají do 4. nebo 5. emisní třídy.