Vyberte si ten pravý kotel na dřevoplyn

Co znamená, jak vzniká i jaký kotel si můžete vybrat, se dozvíte v tomto článku.

Vyberte si ten pravý kotel na dřevoplyn

Princip kotle na dřevoplyn

Dřevoplyn je prchavá (plynná) hořlavina uvolněná z paliva. Kotel na dřevoplyn využívá spalování dřevoplynu k vytápění domu. Na trhu se místo kotel na dřevoplyn častěji používá název zplynovací kotel.

Výroba dřevoplynu ve zplynovacím kotli

Kotle na dřevo vybavené (obvykle odtahovým) ventilátorem spalují dřevo v násypce kotle, ve které hoří pouze spodní část přiloženého paliva. Plamen je veden do trysky, kde se smísí se sekundárním vzduchem, dojde k dopálení zplodin (tak se sníží emisní zátěž) a dále je plamen veden výměníkem tepla, kde předá teplo do topné vody. Tyto kotle mají na rozdíl od kotlů bez ventilátorů vyšší účinnost a vypouštějí minimum emisí.

Udržitelnost naší přírody i vaší peněženky

Kotel dokáže při hoření dobře spalovat nežádoucí zplodiny a také téměř veškerý prach v kotli zachytí, aby vypouštěl do ovzduší jen minimum zplodin.

Jaký kotel si vybrat

Dřevo je obnovitelný zdroj energie a jeho vůně provoní prostor. Náš kotel na dřevoplyn H4EKO‑D je určený právě pro spalování velkých kusů dřeva,účinnost větší než 90 %, spadá do 5. emisní třídy a splňuje podmínky ekodesignu.

Navíc se jedná o ekologické způsob vytápění a na kotel můžete získat dotaci. Když si ke kotli doplníte akumulační nádrž, nemusíte do něho ani přikládat příliš často. Voda nahřátá v akumulační nádrži vám totiž prostor prohřívá, i když nepřikládáte.

Jeho další výhodou je, že má malou velikost, a tak se hodí i do malých kotelen. 

Vyberte si správný kotel pro vás

Kvalitní kotel vám při správné údržbě vydrží desítky let. Promyslete si proto dobře, které značce i kotli dáte tuto důvěru. A dobře si prověřte také montážní a servisní firmu. Váš výběr kotle s vámi rádi zkonzultujeme, a to na telefonním čísle +420 571 675 240.