Regulace kotle na tuhá paliva může být hračka

První nastavení kotle by vždy měla dělat servisní firma. V tomto článku se dozvíte jak správně nastavit automatický kotel i základní pojmy, které uživatele našich kotlů zajímají. To je první nastavení kotle, regulace kotle, regulace tahu kotle a jak funguje ekvitermní regulace.

Regulace kotle na tuhá paliva může být hračka

První nastavení kotle

Když vám kotel přijde domů, montážní firma vám ho namontuje a uvede kotel do provozu. Nastavení automatického kotle i nastavení kotle s ručním přikládáním by měla dělat specializovaná firma. Naše kotle OPOP mají program prvního spuštění, který montážní firmu provede procesem jak seřídit automatický kotel (i kotel s ručním přikládáním) a způsobem jak správně nastavit všechny parametry kotle, aby v daném systému (u vás doma) fungoval. 

Co předchází spuštění kotle

Spuštění předchází správný výběr kotle jak uživatelem tak montážní firmou. Pro dobré fungování kotle je zásadní, aby firma zvolila typ se správným výkonem, pak až zařízení zapojila i nastavila.

Regulace tahu kotle 

Správný komínový tah umožňuje, aby teplý vzduch z kotle, který je lehčí než studený vzduch stoupal snadno komínem. Proto je tah kotle jeden z nejdůležitějších parametrů, aby kotel správně fungoval.

Pokud je nízký, spaliny špatně stoupají komínem ven a mohou pronikat do kotelny. Pokud má kotel vysoký tah, může například “utrhnout” plamen (více níže).

Nízký nebo vysoký tah se dá upravit. Pokud máte pochybnosti, zavolejte si servisní firmu, ta změří tah tahometrem a případně navrhne vhodné řešení. Existují dvě základní možnosti jak tah regulovat.

Nízký tah

Pokud máte nízký tah kotle, tak může pomoct odtahový ventilátor, který připojíte na odtah spalin kotle. Obvykle k tomuto regulátoru budete potřebovat i nějakou řídící regulaci, která bude umět odtahový ventilátor řídit například na základě teplot spalin. Další možnost je nechat komín konstrukčně upravit, tedy nechat ho prodloužit nebo doplnit tzv. komínový ventilátor.

Vysoký tah

Vysoký tah může plamen “utrhnout”. To znamená, že komín má tak vysoký tah, že hořák po zapálení vyhasne nebo není schopen vůbec se zapálit.

Pro příklad kotel na pelety Biopel mini má doporučený tlak 8 pascalů, pokud má vyšší tah, tak si rodina nechá nainstalovat omezovač tahu (je vhodný pro ruční i automatické kotle), který tlak snižuje. 

Ekvitermní regulace kotle

Ekvitermní regulace kotle řídí teplotu kotle na základě venkovní teploty. Při instalaci umístíte 150 cm nad zemi na severní stranu domu venkovní čidlo, které měří teplotu venku. Kotel vevnitř má zase nastavenou tzv. topnou křivku, která reguluje teplotu.

Když je venku například + 10 °C, teče z kotle voda o teplotě 60 °C, když je venku 0 °C, kotel topí na 70 °C a tak podobně. Tedy jednoduše čím je venku nižší teplota, na tím vyšší teplotu topí kotel, abyste měli doma stabilní teplotu. Naše automatické kotle mají ekvitermní regulaci již v základní výbavě a tepelné venkovní čidlo je potřeba si dokoupit. 

Regulace teploty kotle na tuhá paliva

Regulovat teplotu můžete u našich automatických kotlů na tuhá paliva nebo u kotlů s ručním přikládáním, které pracují v systému s akumulační nádobou. Ideální situace je, když ke kotli používáte tzn. sofistikovaný pokojový termostat, který vám reguluje teplotu v domě.

Pokud máte jen jeden termostat, je dobré ho umístit do pokoje, který budete považovat za referenční místnost pro měření teploty.  Například obývací pokoj. Nevhodný by byl v kuchyni, kde je větší teplo kvůli vaření, nebo v ložnici, kde pravděpodobně budete chtít mít chladněji. 

Když si ho nastavíte například na 21 °C, termostat měří teplotu v místnosti a pokud je teplota vyšší, tak vypne kotel a u kotle s akumulační nádobou vypne čerpadlo. Pokud je naopak nižší nastaví vhodnou teplotu kotle. Takto si můžete kotel nastavit stabilně a ráno mít například teplotu nižší a odpoledne zase vyšší.

Regulace teploty na termostatu by mělo být vaše jediné nastavování automatického kotle. Na všem ostatním se domluvte se servisní firmou. Pokud máte automatický kotel, dá se mnoho úprav řešit s firmou i na dálku přes vaši aplikaci ke kotli. Více se dozvíte v článku Ovládání kotle mobilem? Samozřejmě.