Udělení souhlasu v rámci GDPR

Souhlas se zpracováváním osobních údajů v rámci GDPR:

Uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů společnosti OPOP spol. s. r. o. se sídlem Zašovská 750, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 47674105, ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 k zpracování mých osobních údajů v následujícím rozsahu:

Jméno, příjmení, město/​obec, PSČ, e‑mail, typ kotle a výrobní číslo kotle.

 

Souhlasím se zasíláním občasných obchodních sdělení, nabídek a marketingových zpráv ze strany společnosti OPOP spol. s r.o.

Souhlas se zpracováváním osobních údajů poskytuji výlučně společnosti OPOP spol. s r.o. 

Osobní údaje, které jsou zpracovávány v elektronické podobě, budou zpracovávány do doby, kdy odvolám svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů.

Po odvolání souhlasu se zpracováváním osobních údajů budou veškeré osobní údaje v elektronické či jiné podobě vymazány.

Kontaktní e‑mail pro možnost vymazání mých osobních údajů je mikudova@opop.cz

Mám právo na přístup ke svým osobním údajům ve společnosti OPOP spol. s r.o., právo na provedení opravy, resp. doplnění těchto osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracovávání osobních údajů, stejně tak právo vznést námitku a právo odvolat souhlas se zpracováváním osobních údajů.”

Form
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů