EE

 / 

SK

 / 

RU

 / 

EN

 / 

DE

 / 

CZ

Corporate social responsibility   facebook   youtube

 
 

Nová zelená úsporám

ZMĚNY KE SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ NÁROČNOSTI PRO ČERPÁNÍ DOTACE:

  • není nutné dokládat doklad o vedení bankovního účtu
  • není nutné dokládat Průkaz energetické náročnosti budovy (toto však žadatele nezbavuje zákonných povinností ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů)
  • podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny
  • výpis z katastru nemovitostí může být i starší 90 dní, a to za předpokladu, že údaje v něm jsou stále platné (pomůže zejména v případě převodu žádostí)
  • aby mohla být faktura uznána jako způsobilý výdaj, nemusí již být vystavena přímo na jméno žadatele o dotaci, ale postačí, aby byla vystavena na jakéhokoliv vlastníka/spoluvlastníka nemovitosti, která je předmětem žádosti
  • doklad o projednání záměru s příslušným stavebním úřadem se nově přikládá až v okamžiku "doložení realizace"
  • jelikož je program financovaný přes státní rozpočet, bylo z procesu administrace žádosti vypuštěno posouzení žádostí Radou SFŽP

Příjem žádostí od 1.4.2014

Dotace Nová zelená úsporám je určena na výměnu neekologického zdroje vytápění za efektivní, ekologickyý a šetrný zdroj tepla.

Více informací o programu Nová zelená úsporám na www.nzu2013.cz

Výše dotace na kotel až 80 000 Kč. Seznam podporovaných kotlů naleznete zde..

Více informací o aktuálních informací týkající se Nové zelené úsporám naleznete na níže uvedeném odkaze: www.mzp.cz

 

 
 

Kontaktní údaje

Zašovská 750
Valašské Meziříčí
757 01

+420 571 675 240
sales@opop.cz

 

Odkazy

Produkty
Ceníky
Prodejny
Servis, montáž
Pro partnery
O nás
Kontakty

 

Rychlý kontakt

 

 
 
 

code
 
 

 

Copyright © 2017, OPOP.CZ