SK

 / 

RU

 / 

EN

 / 

DE

 / 

CZ

Corporate social responsibility   facebook   youtube

 
 

Vyřídíme dotaci za Vás

Nevíte si rady s vyřízením kotlíkové dotace a potřebovali byste pomoci?

 

Vyplňte následující formulář a my Vám co nejdříve odpovíme a poradíme.

 

 
Jméno:Město / obec:
E-mail:Tel.:
Jaký kotel Vás zajímá:
Kontrolní kód:

code

 

 

 

 

 

 

AKTUÁLNĚ:  DRUHÁ VLNA KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ

 

PRAHA

STŘEDOČESKÝ KRAJ

 • Středočeský kraj dá peníze na kotle i lidem, které předběhl kurýr se 187 žádostmi.
 • 20. dubna 2017 proběhlo druhé kolo kotlíkových dotací ve Středočeském kraji.
 • Celkový objem finančních prostředků měl stačit pro schválení 430 podaných žádostí. Žadatelů, poctivě stojících dva dny ve frontě však bylo uspokojeno zatím jen kolem 200.
 • Dle médií a i neoficiálně paní z krajského úřadu (dle ní počkat na vypsání výzvy) bude termín 4.10.2017
 • Nutná revizní zpráva + podpora výměny kotlů s ručním přikládáním a 2. emisní třídy
 • https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/kotle-2015
 • Foto zapojení kotle
 • Pravděpodobně bude podporován jako nový zdroj - tepelné čerpadlo, automatický kotel pouze na biomasu, kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním, plynový kondenzační kotel, automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný)
 • Nebude třeba provádět mikroopatření ani dokládat PENB

JIHOČESKÝ KRAJ

 • Předpokládané zveřejnění podmínek PRO 2. KOLO KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ ŘÍJEN 2017
 • Předpokládané zahájení příjmu žádostí LISTOPAD 2017
 • Nutná revizní zpráva + podpora výměny kotlů s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy
 • Povinné přílohy mimo revizní zprávy, foto zapojeného kotle, štítek kotle (pokud je)
 • Nebude třeba provádět mikroopatření ani dokládat PENB
 • Pravděpodobně bude podporován jako nový zdroj - tepelné čerpadlo, automatický kotel pouze na biomasu, kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním, plynový kondenzační kotel, automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný)
 • http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/

PLZEŇSKÝ KRAJ

 • Zatím nejsou na stránkách žádné informace, ale bude pravděpodobně povinnou přílohou revizní zpráva kotle s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy
 • Pravděpodobně bude podporován jako nový zdroj - tepelné čerpadlo, automatický kotel pouze na biomasu, kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním, plynový kondenzační kotel, automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný)
 • Nebude třeba provádět mikroopatření ani dokládat PENB
 • http://www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/aktuality-8

KARLOVARSKÝ KRAJ

 • Karlovarský kraj vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o dotaci do dotačního programu v rámci projektu „Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech - Kotlíkové dotace II". Příjem žádostí bude zahájen 30. 8. 2017 od 14:00 hodin. Předmětem dotace je výměna stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za automatický kotel na uhlí a biomasu /kombinovaný/, kotel spalující výhradně biomasu, plynový kondenzační kotel a tepelné čerpadlo. Podpora na výměnu zdroje tepla bude poskytnuta pouze v případě, kdy je stávající rodinný dům vytápěn kotlem na pevná paliva nesplňující emisní třídu 3, 4 nebo 5

 • http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceEU/OP-ziv-prostredi/OP-ziv-prostredi.aspx

ÚSTECKÝ KRAJ

 • Předpokládané zveřejnění podmínek PRO 2. KOLO KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ ZÁŘÍ 2017
 • Předpokládané zahájení příjmu žádostí ŘÍJEN 2017
 • Povinnou přílohou bude revizní zpráva kotle s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy
 • Podporován bude jako nový zdroj - tepelné čerpadlo, automatický kotel pouze na biomasu, kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním, plynový kondenzační kotel, automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný)
 • Nebude potřeba realizovat mikroopatření ani dokládat PENB
 • Hotovostní platby, provedené po 27. 2. 2017, jsou možné (uznatelné) pouze do maximální celkové výše 10 000 Kč jednomu dodavateli.
 • http://www.kr-ustecky.cz/kotlikova-dotace/ds-99776/p1=204744

KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ

 • Zatím nejsou na stránkách žádné informace, ale bude pravděpodobně povinnou přílohou revizní zpráva kotle s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy
 • Nebude třeba provádět mikroopatření ani dokládat PENB
 • Pravděpodobně bude podporován jako nový zdroj - tepelné čerpadlo, automatický kotel pouze na biomasu, kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním, plynový kondenzační kotel, automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný)
 • http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=1866

PARDUBICKÝ KRAJ

 • Povinnou přílohou revizní zpráva kotle s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy
 • Podporován bude jako nový zdroj - tepelné čerpadlo, automatický kotel pouze na biomasu, kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním, plynový kondenzační kotel, automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný)
 • Nebude potřeba realizovat mikroopatření ani dokládat PENB
 • https://www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace

OLOMOUCKÝ KRAJ

 • Povinnou přílohou revizní zpráva kotle s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy
 • Další přílohy - fotodokumentace napojení kotle, fotodokumentace kotelny, fotodokumentace domu (od přístupové cesty), smlouva k bankovnímu účtu, plná moc, souhlas spoluvlastníka
 • Podporován bude jako nový zdroj - tepelné čerpadlo, automatický kotel pouze na biomasu, kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním, plynový kondenzační kotel, automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný)
 • Nebude potřeba realizovat mikroopatření ani dokládat PENB
 • https://www.kr-olomoucky.cz/kotlikove-dotace-v-olomouckem-kraji-cl-3135.html

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

 • Zatím nejsou na stránkách žádné informace, ale bude pravděpodobně povinnou přílohou revizní zpráva kotle s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy
 • Nebude třeba provádět mikroopatření ani dokládat PENB
 • Pravděpodobně bude podporován jako nový zdroj - tepelné čerpadlo, automatický kotel pouze na biomasu, kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním, plynový kondenzační kotel, automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný)
 • https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=266671&TypeID=2

ZLÍNSKÝ KRAJ

 • Zatím nejsou na stránkách žádné informace, ale bude pravděpodobně povinnou přílohou revizní zpráva kotle s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy
 • Nebude třeba provádět mikroopatření ani dokládat PENB
 • Pravděpodobně bude podporován jako nový zdroj - tepelné čerpadlo, automatický kotel pouze na biomasu, kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním, plynový kondenzační kotel, automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný)
 • https://www.kr-zlinsky.cz/kotlikove-dotace-op-zp-program-vymeny-zdroju-tepla-v-domacnostech-cl-3404.html

KRAJ VYSOČINA

 • Zatím nejsou na stránkách žádné informace, ale bude pravděpodobně povinnou přílohou revizní zpráva kotle s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy
 • Nebude třeba provádět mikroopatření ani dokládat PENB
 • Pravděpodobně bude podporován jako nový zdroj - tepelné čerpadlo, automatický kotel pouze na biomasu, kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním, plynový kondenzační kotel, automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný)
 • https://www.kr-vysocina.cz/kotliky.asp

LIBERECKÝ KRAJ

 • Předpokládaný termín pro vyhlášení programu je konec ZÁŘÍ 2017
 • Povinnou přílohou revizní zpráva kotle s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy
 • Podporován bude jako nový zdroj - tepelné čerpadlo, automatický kotel pouze na biomasu, kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním, plynový kondenzační kotel, automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný)
 • Nebude potřeba realizovat mikroopatření ani dokládat PENB
 • http://dotace.kraj-lbc.cz/kotlikove-dotace

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

 • Termín pro podání žádosti elektronicky - od 5.9.2017 10:00. Poté dodat všechny přílohy do 10 pracovních dnů
 • Povinnou přílohou revizní zpráva kotle s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy. Pokud fyzická osoba tímto dokladem nedisponuje, lze u zdrojů nahrazených před 31. 12. 2016 nahradit jiným dokladem prokazujícím třídu kotle (fotografie štítku kotle, návod k obsluze či jiné dokumenty), v případě kotlů, u kterých třída nebyla stanovena lze nahradit čestným prohlášením o tom, že je třída kotle neznámá
 • Podporován bude jako nový zdroj - tepelné čerpadlo, automatický kotel pouze na biomasu, kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním, plynový kondenzační kotel, automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný)
 • Nebude potřeba realizovat mikroopatření ani dokládat PENB
 • Další povinné přílohy - smlouva k bankovnímu účtu, foto zapojení původního kotle, plná moc, souhlas spoluvlastníka, čestné prohlášení o bezdlužnosti - pro Ostravu, plocha vytápěných obytných místností v m2
 • https://lokalni-topeniste.msk.cz/

 

Naše produkty, které splňují podmínky ekodesignu kotlů a dotačních programů na tuhá paliva:

 

Kotle na pelety Biopel Premium -dotace až 80%,

Biopel 10 SVT6069, Biopel 15 SVT6097, Biopel 20 SVT6071,Biopel 30 SVT6098, Biopel 40 SVT6096

 

Kotle na pelety Biople line velkých výkonů - dotace až 80%,

 Biopel 150 SVT7168, Biopel 200 SVT7169


Zplyňovací kotel na dřevo Ecomax 50 -dotace až 80%, SVT7620

 


Automatický kotel na uhlí a pelety H8-AP - výše dotace až 75%,

H815-AP SVT22005, H824-AP SVT21371, H835-AP SVT21769, H845-AP SVT21770

 

Více informací o požadavcích ekodesignu naleznete na následujících odkazech: 

www.mpo.cz/dokument158127.html ; eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_193_R_0001&from=CS

 
 

Kontaktní údaje

Zašovská 750
Valašské Meziříčí
757 01

+420 571 675 240
sales@opop.cz

 

Odkazy

Produkty
Ceníky
Zákaznická podpora
Dokumentace
Prodejny
Servis, montáž
Pro partnery
O nás
Kontakt

 

Rychlý kontakt

 

 
 
 

code
 
 

 

Copyright © 2017, OPOP.CZ